Javni poziv za edukatore

15 nov
Rok prijave 18.11.2019

Udruženje „Think Pink – Zajedno smo jedno“ u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) realizuje projekat „Program osnaživanja zdravlja žena“ na području Općine Centar Sarajevo. Programom je planirana edukacija učenika i učenica trećih razreda 10 srednjih škola sa područja Općine Centar Sarajevo o karcinomu dojke, zdravim stilovima života i seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Za potrebe realizacije edukativnih predavanja o karcinomu dojke, zdravim stilovima života i seksualnom i reproduktivnom zdravlju u srednjim školama na području Općine Centar Sarajevo, udruženje „Think Pink – Zajedno smo jedno“ raspisuje:

JAVNI POZIV

za edukatore

 1. Edukativna predavanja o karcinomu dojke, zdravim stilovima života i seksualnom i reproduktivnom zdravlju u srednjim školama – 2 edukatora/ic
 • Edukacije se realizuju u 10 srednjih škola na području Općine Centar Sarajevo
 • Broj edukativnih predavanja: 20

Na poziv se mogu prijaviti studenti i studentice 5. i 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji imaju iskustva u provođenju edukativnih predavanja i imaju želju da svoje znanje u oblasti karcinoma dojke, zdravih stilova života i seksualnog i reproduktivnog zdravlja prenesu na mlade ljude.

Opći i posebni uslovi:

 1. Student/ica 5. ili 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 2. Minimalno 2 godine iskustva u provođenju edukacija u oblasti zdravstva
 3. Zainteresovanost za prenošenje znanja i podizanje svijesti kod srednjoškolaca i srednjoškolki o problemu karcinoma dojke, zdravim stilovima života i seksualnom i reproduktivnom zdravlju
 • Fleksibilnost u radu, visok stepen odgovornosti, profesionalan pristup u provođenju edukacija, ostvarivanju kontakta sa uposlenicima/cama srednjoškolskih ustanova i saradnji sa Projektnim timom udruženja „Think Pink – Zajedno smo jedno“
  Opis posla

Edukator/ica će biti zadužen/a za:

 • sprovođenje edukacija u srednjim školama prema Planu i programu provođenja edukacija
 • izradu Plana edukacija i prezentacije u saradnji sa Projektnim timom
 • vođenje evidencije prisustva učenika i učenica edukativnim predavanjima
 • profesionalno predstavljanje udruženja „Think Pink – Zajedno smo jedno“ i donatora i partnera projekta „Program osnaživanja zdravlja žena“
 • profesionalnu i korektnu komunikaciju i saradnju sa predstavnicima srednjoškolskih ustanova u kojima se odvijaju edukativna predavanja
 • usmeno i pismeno izvještavanje o provedenim edukacijama u roku od 7 (sedam) dana od završetka edukacije

Potrebna dokumentacija

 • Prijava na Javni poziv za edukatore sa motivacionim pismom koja sadrži i opis općih i posebnih uslova
 • Potpisan CV sa naznačenim iskustvom u području provođenja edukacija u oblasti zdravstva
 • Scan prve strane indeksa i stranice o upisu u školsku 2019/2020 godinu, kojom se dokazuje status studenta/ice 5. ili 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u tekućoj školskoj godini
 • Finansijska ponuda iskazana u KM za pojedinačno edukativno predavanje. U ponudu moraju biti uključeni svi troškovi koje edukator/ica ima: provođenje edukativnog predavanja i troškovi prevoza. Edukator/ica ponudu izražava u neto iznosu. Udruženje snosi troškove poreza i doprinosa po ugovoru o djelu.

Način prijave

Prijave na Javni poziv za edukatore sa kompletnom potrebnom dokumentacijom poslati isključivo na e – mail adresu udruženja [email protected].

U Predmetu (Subject) e – mail poruke napisati „Prijava na Javni poziv za edukatore“.

Prijava treba sadržati skenirane sve potrebne dokumente, u PDF formatu, u jednom dokumentu.

Javni poziv preuzmite ovdje.

(Visited 254 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments