Javni poziv za dostavu ponuda za izbor edukatora

5 okt
Rok prijave 15.10.2022

Udruženje „Omladinski centar“ Bugojno poziva sve zainteresovane edukatore (trenere) za     dostavu  ponuda za izbor edukatora (trenera), za potrebe realizacije projekta „(PO)JAČAJ AKTIVIZAM“, koji se implementira u sklopu projekta „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja –MAKERS“ koji podržava Porticus fondacija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija.

OPIS POSLOVA:

Potreban edukator (trener) za sprovođenje 2 (dvije) radionice na temu „Digitalni marketing i tržište rada“ u Bugojnu.. Radionice će se sprovoditi u dvije grupe učesnika  (početni i napredni nivo). Obje grupe će imati po 15 učesnika (ukupno 30) starosne dobi  od 17 do 35 godina.

Trajanje radionice za početni nivo i napredni nivo je po tri dana. Trajanje angažmana trenera tokom radionica je 6 (šest) dana. Radionice će se provesti u periodu od 28. 10. 2022. do 30. 10. 2022. godine (za osnovni nivo) i od 4. 11. do 6. 11. (za napredni nivo). Plan i program rada određuje  trener u saradnji sa Udruženjem „Omladinski centar“ Bugojno.

Odabrani kandidat će u okviru angažmana obaviti sljedeće poslove:

– Dizajnirati prezentaciju za osnovni i za napredni nivo,

  • Pripremiti dnevni red radionica
  • Izraditi evaluacione testove te ulazne i izlazne testove kako bi se mjerio ostvareni napredak učesnika nakon radionica,
  • Sačiniti izvještaj o održanim radionicama i dostaviti ih Udruženju.

Radionice trebaju biti interaktivne sa jedinstvenom i inovativnom metodologijom rada. Odabrani kandidat je dužan kroz trening obuhvatiti sljedeća polja:

  • Kako planirati ciljeve i budžet za digitalni marketing?
  • Kako privući nove kupce i povećati prodaju uz pomoć digitalnog oglašavanja?
  • Kako mjeriti uspješnost uz pomoć dostupnih digitalnih alata?

Za prijavu na javni poziv je potrebno dostaviti:

1. Biografiju  sa jasno naznačenim iskustvom u dizajniranju i provođenju treninga iz oblasti Digitalni marketing i tržište rada,

2. Ovjerenu kopiju diplome iz oblasti dizajna, marketinga ili srodne oblasti i/ili ovjerene kopije dodatnih certifikata iz oblasti edukacije,

3. Scenario radionice (raditi prema prilogu 1),

Napomena: Trener počinje sa radom na radionicama od 28. 10. 2022. godine međutim, u obavezi je prisustvovati prijemnom sastanku sa članovima projektnog tima kako bi se dogovorili operativni aspekti vezano za pripremu i održavanje treninga.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

  • Kompletna dokumentacija,
  • Iskustvo u radu na zadanoj temi.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 15. 10. 2022.godine (subota) u 17.00 h. Potpisane i ovjerene ponude se mogu dostaviti poštom, mejlom (na [email protected] ) ili lično na adresu: Udruženje „Omladinski centar“, Bugojno,  Sultan Ahmedova 55, 70230 Bugojno.

(Visited 94 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments