Javni poziv za dostavljanje ponuda za evaluaciju

12 mar
Rok prijave 08.04.2024

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području – Your Job, raspisuje JAVNI POZIV za izbor evaluatora projeka

CILJEVI I REZULTAT ANGAŽMANA
Završna evaluacija bit će povjerena vanjskom evaluatoru sa specifičnim stručnim znanjem u ovom području, koji će izraditi specifično i opsežno Završno evaluacijsko izvješće.
Evaluator treba analizirati i evaluirati projektne aktivnosti, rezultate i primijenjenu metodologiju u smislu: relevantnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i održivosti.
Detaljnu metodologiju evaluacije određuje evaluator i može uključivati sljedeće elemente: dokumentarno istraživanje (projektna dokumentacija, izvješća, istraživanja, publikacije, pravni dokumenti itd.), razgovori s projektnim osobljem, ciljnim skupinama i krajnjim korisnicima, terenski posjeti itd.

INFORMACIJE ZA APLIKANTE
Kratak opis posla

Izvršitelj posla će evaluirati projekat Your Job kojeg financira EU koristeći sljedeće kriterije: relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost sa fokusom na uticaj projekta.
Završni izvještaj o evaluaciji potrebno napisati na engleskom jeziku.

Lokacija i trajanje:
Programsko prekogranično područje, dostava završnog izvješća 15. septembar/rujan 2024. god.

Broj evaluatora: 1 Jedan izvršitelj

Vrsta ugovora:
Za fizičke osobe: ugovor o djelu
Za pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji i faktura o izvršenoj usluzi

Budžet (bruto): 2.000,00 EUR odnosno 3.911,66 KM (Ovaj iznos uključuje provedbu posla kako je navedeno u točki 2. Ciljevi i rezultat angažmana te troškove prijevoza i smještaja. Način plaćanja će se definirati ugovorom.)

NAČIN PRIJAVE
Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: [email protected] najkasnije do 8. aprila 2024. god u 16:00 sati.

Prijava treba sadržavati:
– Prijavni obrazac (dostupan na web stranici Caritasa BiH)
-Životopis kandidata na jednom od službenih jezika u BiH u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe također trebaju dostaviti životopis evaluatora
-Kratak opis metodologije evaluacije
– Iznos ponude u konvertibilnim markama ili eurima (za pravna lica bruto bez PDV-a; za fizička lica bruto iznos)
-Kandidati koje žele aplicirati na natječaj su obvezni preuzeti Opis uvjeta i zadataka za evaluatore (ToR) s prijavnim obrasce s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba). Aplikacije pristigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Više informacija na linku https://caritas.ba/hr/natjecaji/javni-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-evaluaciju/2492

KONTAKT
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati jednu od dolje navedenih osoba:
Kontakt osoba za BiH: Miroslav Valenta, Caritas BiH, voditelj projekta,
Email: [email protected], Telefon: + 387 63 690 464

Kontakt osoba za CG: Marija Kolović, Caritas Barske nadbiskupije, projekt koordinator
Email: [email protected], Telefon: + 382 66 150 909

(Visited 61 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments