JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta/ice za izradu nastavnog programa o ženskim ekonomskim i socijalnim pravima i edukaciju trenera

3 apr
Rok prijave 15.04.2024

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ za potrebe projekta „Od osnaživanja do promjene – ambasadorice i ambasadori ženskih prava u Bosni i Hercegovini“ koji se realizira uz finansijsku podršku Evropske unije, a implementira u partnerstvu DVV Internationala, Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“  i Udruženja SARA – Srebrenica raspisuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje konsultanta/ice za izradu nastavnog programa o ženskim ekonomskim i socijalnim pravima i edukaciju trenera

INFORMACIJE O PROJEKTU

Opći cilj projekta „Od osnaživanja do promjene – ambasadorice i ambasadori ženskih prava u Bosni i Hercegovini“ je unapređenje ambijenta za zaštitu socijalnih i ekonomskih prava žena iz ranjivih kategorija u BiH.

Specifični cilj vezan za angažman konsultanta/ice: Osnažiti žene iz ranjivih kategorija da postanu lokalne ambasadorice i zagovaračice ženskih prava kroz organizaciju edukativnih radionica i saradnju s lokalnim stakeholderima.

Područje implementacije projekta: Tuzlanski kanton, Unsko-sanski kanton i regija Birač u Republici Srpskoj.

Tok projekta nakon kreiranja i usvajanja nastavnog programa: Nakon kreiranja i usvajanja nastavnog programa bit će realiziran trening za trenere. Trening će obuhvatiti osnove obrazovanja odraslih i metodologiju implementacije nastavnog programa.

ANGAŽMAN KONSULTANTA/ICE

A) Izrada nastavnog programa edukacije o ženskim ekonomskim i socijalnim pravima u Bosni i Hercegovini.

Osnovne informacije o programu i polaznicama:

  • Dob polaznica koje će pohađati program je 25-70 godina. U fokusu su polaznice iz ranjivih kategorija, polaznice s invaliditetom, nezaposlene žene ili žene iz ruralnih područja. Edukacija po kreiranom programu će se provoditi u okviru grupa sastavljenih od po maksimalno 20 polaznica.
  • Trajanje programa je 36 nastavnih časova. Trajanje nastavnog časa je 45 minuta. Materija treba da se fokusira (ali ne ograničava) na: obrazovanje, zdravstvo, pravo na rad, status žene u lokalnoj zajednici, zaštitu od nasilja, a sve u cilju motiviranog i kompetentnog djelovanja u lokalnim zajednicama.
B) Priprema i realizacija radionica u okviru treninga za trenere

Za potrebe pripreme trenera za implementaciju programa (obuhvaćenog stavkom A ovog javnog poziva) konsultant/konsultantica angažovan/a po ovom pozivu pripremit će i realizirat radionice o implementaciji nastavnog programa.

Rok za slanje prijave je 15. april 2024. u 12.00 h. Svi zahtjevi za dodatne informacije ili pojašnjenja trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: [email protected]

KOMPLETAN JAVNI POZIV JE DOSTUPAN OVDJE.

(Visited 83 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments