Javni poziv: Program filantropije

22 jul
Rok prijave 31.07.2023

U okviru  programa filantropije Fondacija tuzlanske zajednice razvija i promoviše kulturu darivanja i podstiče uključivanje filantropa u organizovan razvoj zajednice. Aktivnosti u okviru ovog programa usmjerene su na povezivanje pojedinaca, preduzeća, porodica i drugih donatora kako bi zajednički organizovali dobrovoljno darivanje za podršku civilnom sektoru u cijeloj BiH.

Kroz razvoj udruženih i filantropskih fondova, on-line grupnog finansiranja, saradnju sa preduzećima, pojedincima i dijasporom, stvaramo okruženje i uslove za dugoročnu održivost civilnog sektora i kontinuiranu podršku građanskim inicijativama i projektima za opšte društvenu korist.

Javni poziv

JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI U OKVIRU PROGRAMA FILANTROPIJE

Ko može aplicirati?

Na javni poziv se mogu prijaviti:

  • Formalno registrovane OCD (udruženja i fondacije) iz cijele BiH na bilo kojem nivou vlasti
  • OCD koje djeluju najmanje 3 godine
  • OCD koje žele da unaprijede interne prakse etičnog, odgovornog i transparentnog poslovanja
  • OCD koji mogu realizovati projekat u periodu od 15.9.2023. do 30.6.2024. godine, u trajanju od maksimalno 6 mjeseci.

Rok za prijavu:

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 17. jula do 31. jula 2023. godine.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments