Javni Poziv opštine Prnjavor za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za šk. 2019/20. godinu

22 nov
Rok prijave 18.12.2019

 

 

Pozivaju se učenici i studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2019/2020. godinu.

(1)  Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:

 •  učenici koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca,
 • porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
 • učenici bez oba roditelja,
 • učenici koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad, pod uslovom da su u prethodnoj školskoj godini ostvarili odličan ili vrlodobar uspjeh i
 • učenici sa smetnjama u razvoju, pod uslovom da su u prethodnoj
  školskoj godini ostvarili odličan ili vrlodobar uspjeh.

(2)  Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • da su studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija ili integralnog studija,
 • da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
 • da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
 • da nisu korisnici stipendija iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija, osim studenata koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije koji su obnavljali godinu najviše dva puta u toku studija i
 • da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti.

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i redovni studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:

 •  da su u srednjoj školi proglašeni za učenika generacije,
 • da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,
 • da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih vojnih invalida od I do UJ kategorije invalidnosti,
 • da su bez oba roditelja,
 • da su lica sa smetnjama u razvoju i
 • da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor, i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

A) učenici srednjih škola:

 • uvjerenje o upisu školske 2019/2020. godine,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici po ginulog/nestalog borca ili RVI od I do UJ kategorije,
 • dokaz da je pod starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor,
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja i
 • dokaz da je lice sa smetnjama u razvoju.

B) studenti prve godine studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2019/2020. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi ,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nes talog borca ili RVI od I do YI kategorije,
 • dokaz daje student bez oba roditelja,
 • dokaz da su lica sa smetnjama u razvoju i
 • dokaz da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad.

C) studenti druge i viših godina studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2019/2020. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godi ne u toku studija, a za studente koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili RVI od I do VI kategorije, ovjerena izjava da nis u obnavlja li godinu više od dva puta u toku studija
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od l do VI kategorije.

Studenti koji studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova u inostranstvu dužni su dostaviti prevedenu i ovjerenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi koja su godina studija i koji fakultet. U protivnom, prijava će se smatrati nepotpunom.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu objavljen je 18.11.2019. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 18.12 .2019. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663 -740, lokal 212.

(Visited 72 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments