Javni oglas za prijem volontera u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

20 jan
Rok prijave 01.02.2023

Javni oglas za prijem volontera u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

Datum objave: 17.01.2023.

Krajnji rok za prijave:01.02.2023.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:

  1. Volonter sa završenim Pravnim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – (2 izvršioca),
  2. Volonter sa završenim Fakultetom političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili završen drugi fakultet – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Fakulteta političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili drugog fakulteta – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (2 izvršioca), i
  3. Volonter sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta – koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (1 izvršilac).

Dokumenti

Na osnovu člana 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), a u vezi sa članom 8. i 12a. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), te u skladu sa Odlukom o potrebi angažovanja volontera VII stepena stručne spreme u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine broj: 09/1-31-34-2-1354/23 od 13.01.2023. godine, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS za prijem volontera u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

  1. Volonter sa završenim Pravnim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – (2 izvršioca),
  2. Volonter sa završenim Fakultetom političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili završen drugi fakultet – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Fakulteta političkih nauka – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, ili drugog fakulteta – smjer međunarodnih odnosa i diplomatije ili smjer međunarodnih odnosa, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (2 izvršioca), i
  3. Volonter sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta – koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (1 izvršilac).

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od jedne godine.

Mjesto angažovanja: Volonter će biti angažovan u sjedištu Ministarstva inostranih poslova BiH, u Sarajevu, ulica Musala br. 2.

Cijeli tekst oglasa možete pogledati na sljedećem linku.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments