Javni oglas za prijem mlade osobe, UN volontera u Gradu Istočno Sarajevo

22 okt

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između EU i UNDP-a i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine. ReLOaD2 nastavlja jačati participativne demokratije i proces evropskih integracija na Zapadnom
Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimulisanje poticajnog pravno i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Sjeverna Makedonija, Kosovo
, Crna Gora i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju
usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar,
Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez. Projektom se potiču partnerske JLS na finansiranje OCDa na transparentan način koristeći razvojno orijentisan projektni pristup u skladu sa lokalnim prioritetima. U sklopu
komponente za mlade ReLoaD2 projekta planirano je da se poveća angažman mladih u rješavanje izazova u zajednici. Ovo je planirano kroz sprovedbu omladinskih inicijativa, organizovanje stažiranja / radne prakse za minimalno jednu
osobu u 13 partnerskih JLS te jačanje vještina mladih kroz stručne / certificirane obuke, a sve s ciljem unapređenja njihovih ekonomskih perspektiva. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).

Pozicija: Volonter Ujedinjenih nacija (UN-a) u zajednici
Broj pozicija: 1
Lokacija: Grad Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Trajanje ugovora: 6 mjeseci (uz mogućnost produžetka)
Odabrani volonter UN-a će raditi u prostorijama Grada Istočno Sarajevo, sa dogovorenim radnim vremenom pružajući podršku predstavniku gradske uprave u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u sprovedbi aktivnosti na nivou Grada. Ovo je odlična prilika za sve zainteresovane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u rad gradske uprave,
angažmanom kao Volontera Ujedinjenih nacija (UNV),stažiranjem / praksom u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća naknada. Osim toga, odabrana mlada osoba će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“
vještina (eng. soft skills). Potvrda o stažiranju / radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija).
 Za Evropsku uniju, ovaj naziv ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i
Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova. Za UNDP, sve reference na Kosovo će se shvatiti u
kontekstu Rezolucije UN-a 1244/1999.

Opis poslova:
Pod direktnim nadzorom menadžerice ReLoaD2 projekta i predstavnika Gradske uprave Istočno Sarajevo za saradnju
sa ReLOaD2 projektom, volonter UN-a će:
• Pružati pomoć imenovanoj osobi za saradnju s ReLOaD2 projektom kako bi uspješno obavila sve poslove i
zadatke koji se odnose na ReLOaD2 i druge projekte u sklopu UNDP portfolija „Socijalna inkluzija“;
• Pružati pomoć gradskoj upravi u jačanju partnerskih odnosa sa OCD, posebno s omladinskim OCD kao i
predstavnicima mladih na nivou zajednice;
• Pružati pomoć u provođenju javnih poziva za projekte OCD-a u gradskoj upravi ;
• Pružati administrativnu podršku na terenu koja je neophodna radi organizovanja sastanaka, obuka i
radionica koje će biti održane u sklopu ReLOaD2 projekta u gradskoj upravi;
• Pružati pomoć u promovisanju dobrih praksi ReLOaD2 projekta na nivou zajednice;
• Učestvovati na certificiranim obukama koje organizira UNDP na temu administrativni poslovi, osnove
računarstva i razvoj „mekih“ vještina;
• Povremeno pripremiti izvještaje o provedenim aktivnostima; Izvršavati sve druge zadatke u okviru opisa
posla koje mu dodijeli supervizor.
Kriteriji i uvjeti:
• Završena srednja škola ili ekvivalentan nivo obrazovanja. Visoka stručna sprema se smatra kao prednost;
• Izvanredno poznavanje jednog od službenih jezika naroda u Bosni i Hercegovini;
• Dobre komunikacijske vještine.
Broj radnih dana i trajanje:
Puno radno vrijeme: (5 dana sedmično)
Lokacija rada:
Gradska uprava Istočno Sarajevo
Beneficije:
Mjesečna naknada za troškove života volontera;
Zdravstveno osiguranje tokom trajanja ugovora;
Pravo na godišnji odmor;
Mogućnosti učenja.
Postupak podnošenja prijave:
Napomena: Volonteri UN-a u zajednici rade u mjestu stanovanja . Stoga, kandidati koji se prijavljuju na ovu poziciju
moraju biti stanovnici Grada Istočno Sarajevo i trebaju biti mlade osobe1 od 18 do navršenih 30 godina starosti.
Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem emaila na adresu [email protected]
najkasnije do 25. oktobra 2022. godine:
• Curriculum Vitae (CV)/biografiju na službenim jezicima naroda u Bosni i Hercegovini koja sadrži koja
sadrži:
Kontakt informacije (e-mail, broj telefona); datum rođenja; informacije o stepenu obrazovanja;
informacije o prethodnom volonterskom radu; informacije o prethodnom radnom iskustvu, uključujući i 1 Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, Član 2. Stav 1. “Omladinu i mlade” čine lica od 16 do navršenih 30
godina. neplaćeni radni angažman, pripravništvo, praksu itd.; informacije o računarskim vještinama; sve dodatne informacije koje kandidat smatra validnim.
• Motivaciono pismo na jednom od službenih jezika naroda u Bosni i Hercegovini (250-500 riječi) u kojem
ćete objasniti: Zašto želite sudjelovati? Na koji način ovo pripravništvo/praktično iskustvo može biti
korisno za Vas i Vašu lokalnu zajednicu? Sve druge informacije koje kandidat smatra bitnim.
• Kopija svjedočanstva/diplome;
• Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (koju izdaje Zavod / Služba za zapošljavanje);
• Potvrda o prebivalištu na području Grada Istočno Sarajevo.
Prilikom slanja prijave putem emaila, u predmet poruke potrebno navesti „Prijava za mladu osobu, volontera UN-a
u Gradu Istočno Sarajevo“.
Važna napomena:
• Nepotpune, netačne i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje,
• Samo kandidati koji ispunjavaju gore navedene kriterije će se uzeti u razmatranje za intervju.
• Postupak odabira kandidata će voditi ured UNV-a i UNDP-a u BiH.

(Visited 189 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments