Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine

22 jul
Rok prijave 06.08.2021

Datum objave: 16.07.2021.

Krajnji rok za prijave:06.08.2021.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Sekretar Pravobranilaštva

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine

1/01 Sekretar Pravobranilaštva
Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje nacrte i prijedloge opštih akata Pravobranilaštva; vodi zapisnik sjednice kolegija Pravobranilaštva i stara o izvršenju zaključaka i stavova sjednice; stara se da se poslovi uprave Pravobranilaštva vrše uredno i na vrijeme, nadzire, pomaže i odgovoran je za rad administrativne službe; stara se o nabavci literature za potrebe Pravobranilaštva; vodi evidenciju knjiga, časopisa, zakona, službenih glasila i drugih publikacija u biblioteci Pravobranilaštva; izdaje na revers Pravobraniocu, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca i drugim zaposlenim u Pravobranilaštvu, knjige, časopise, zakone i druga glasila, vodi o tome evidenciju i stara se o blagovremenom vraćanju; vrši sve poslove oko prijema, ustrojavanja, obrade dokumentacionih materijala i ulaganje dokumenata po metodologiji; vrši poslove regulisanja prava iz radnog odnosa svih zaposlenih u Pravobranilaštvu; koordinira radom pisarnice; prima stranke i daje im infomacije u predmetu u granicama ovlaštenja koje mu daje pravobranilac; pregleda tačnost prepisa materijala i potpunosti predmeta za postupanje i u vezi s tim stara se o upotpunjavanju podataka koje trebaju dostaviti zastupane institucije; podneske i druga pismena koja su pogrešno dostavljena Pravobranilaštvu proslijeđuje nadležnom tijelu; izrađuje statističke izvještaje o kretanju predmeta i dostavlja ih pravobraniocu; kontroliše rukovanje pečatom Pravobranilaštva i ovjerava prepise pismena; obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca.

Posebni uslovi: diplomirani pravnik s položenim javnim ispitom; tri godine radnog iskustva.

Više informacija ads.gov.ba

(Visited 298 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments