Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

26 jun
Rok prijave 16.07.2020

Krajnji rok za prijave: 16.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa članom 15. stav (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

1/01 Šef Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Opis poslova i radnih zadataka: Organizuje, rukovodi i nadgleda izvršenje svih zadataka dodijeljenih Odjelu,uz redovno izvještavanje. Odgovoran je za provođenje aktivnosti Odjela, u skladu sa Strategijom za reformu sektora pravde i Strateškim planom VSTV-a, radi davanja podrške u procesu osiguravanja adekvatnih domaćih i donatorskih sredstava za rad i unapređenje rada sudova i tužilaštava, te procesu osiguravanja efikasnog korištenja ovih sredstava. Za svoj rad i rad Odjela odgovara zamjeniku direktora.

Pored toga, šef Odjela ima sljedeća posebna zaduženja: odgovoran je za efikasno i racionalno korištenje resursa dodijeljenih Odjelu; odgovoran je za organiziranje aktivnosti Odjela u postupku izrade Strateškog plana Vijeća i godišnjeg plana rada Sekretarijata; u okviru nadležnosti Odjela, ažurira plan implementacije Strateškog plana Vijeća, te osigurava izvršenje aktivnosti u skladu sa utvrđenim rokovima; odgovoran je za organiziranje aktivnosti Odjela u postupku izrade godišnjeg izvještaja VSTV-a; odgovoran je za organiziranje projektnih aktivnosti Odjela, te učestvuje u koordiniranju donatorskih projekata; u skladu sa resursima inicira i aktivno zagovara obezbjeđenje adekvatnih finansijskih sredstava za pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini; priprema smjernice za izradu godišnjih budžeta za sudove i tužilaštva; organizira, rukovodi i nadgleda aktivnosti i izvršenje zadataka u nadležnosti Odjela, uz redovno izvještavanje zamjenika direktora; organizira pripremu i finalizira korespondenciju iz nadležnosti Odjela;  osigurava podršku relevantnoj Stalnoj komisiji; nadgleda izvršenje aktivnosti Odjela u vezi pripreme i izvršenja budžeta sudova i tužilaštava, te izvještava o relevantnim pitanjima; osigurava da se sve projektne aktivnosti, po uputama i nalogu voditelja programa (SPO), blagovremeno izvršavaju, a posebno aktivnosti koje se odnose na pripremu prijedloga projekata i ostale projektne dokumentacije, pripremu budžeta projekata, praćenje provedbe i pripremu izvještaja o implementaciji projektnih aktivnosti, te praćenje izvršenja grantova dodijeljenih VSTV-u za realizaciju projekata reforme pravosuđa u BiH;     učestvuje u aktivnostima u vezi sa provođenjem Strategije za reformu sektora pravde u oblasti pravosuđa i u oblasti koordinacije projekata koje finansiraju donatori; u okviru nadležnosti Odjela, učestvuje u aktivnostima vezanim za uspostavljanje i održavanje suradnje sa institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou nadležnim za planiranje, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava; u skladu sa Poslovnikom prisustvuje sjednicama Vijeća prilikom razmatranja pitanja iz nadležnosti Odjela; nadgleda funkcionisanje baze podataka koje se vode u Odjelu i pripremu odgovarajućih izvještaja; organizira pripremu i finalizira korespondenciju iz nadležnosti Odjela; priprema mjesečne izvještaje o aktivnostima Odjela; brine se za provođenje radne discipline i održavanje konstruktivne radne atmosfere u Odjelu, kao i za provedbu etičkog kodeksa ponašanja i drugih akata Vijeća u Odjelu; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli neposredni rukovodilac.

Posebni uslovi: VSS – diplomirani ekonomista; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima ili poslovima koji po svojoj prirodi zahtijevaju visok stepen samostalnosti i odgovornosti kao i dobre organizacione vještine; odlične analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata i prezentiranja; poznavanje sistema javnih finansija u BiH; poznavanje sistema jedinstvenog računa trezora;  aktivno znanje engleskog jezika; odlično poznavanje rada na računaru; vrlo dobro poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti; dokazana posvećenost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; odlične komunikacijske sposobnosti i sposobnosti usmenog i pismenog prezentiranja; posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti; sposobnost preuzimanja inicijative, te sposobnosti rukovođenja timom i organizacije aktivnosti i zadataka tima; sposobnost planiranja, organizacije i efikasnog izvršenja zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima; sposobnost strateškog i kreativnog razmišljanja; vrlo dobro poznavanje pravosudnog sistema u BiH.

Status: državni službenik-šef unutrašnje organizacione jedinice

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.400 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

(Visited 217 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments