Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

13 jun
Rok prijave 02.07.2020

Krajnji rok za prijave: 02.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za upravno rješavanje

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni savjetnik za upravno rješavanje

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I UPRAVNO RJEŠAVANJE

Odsjek za upravno rješavanje

1/01 Stručni savjetnik za upravno rješavanje

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za upravno rješavanjevodi najsloženije upravne stvari u upravnom postupku na osnovu različitih dokaznih sredstava, a koji se tiču provođenja odredbi zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH i koji prethodi rješavanju pravne stvari; daje potrebna izjašnjenja, priprema dokumentaciju i po potrebi zastupa Centralnu izbornu komisiju BiH pred nadležnim organima u predmetima koji su iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH; izrađuje nacrte i prijedloge odluka, zaključaka i rješenja, kao i mišljenja o primjeni zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH i drugih zakonskih propisa na nivou BiH i entiteta; priprema izjašnjenja, žalbe i apelacije; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka za upravno rješavanje.

Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni upravni ili javni ispit; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik-stručni savjetnik.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

(Visited 168 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments