Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH

27 mar
Rok prijave 14.04.2021

 

Krajnji rok za prijave:14.04.2021.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za praćenje provedbe zaključaka Vijeća ministara BiH

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika
u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Odsjek za pripremu i praćenje sjednica Vijeća ministara BiH

1/01 Viši stručni saradnik za praćenje provedbe zaključaka Vijeća ministara BiH
Opis poslova i radnih zadataka: viši stručni saradnik za praćenje provedbe zaključaka Vijeća ministara BiH obavlja složene poslove pri čemu kontinuirano prati provedbu zaključaka Vijeća ministara BiH i s tim u vezi izrađuje kvartalne izvještaje koja se razmatraju na sjednicama Vijeća ministara BiH i u skladu s tim predlaže mjere za unapređenje izvršenja zaključaka; učestvuje u pružanju stručnu pomoć ministarstvima BiH i drugim tijelima uprave u pripremi njihovih izjašnjenja o provedbi donesenih zaključaka Vijeća ministara BiH; učestvuje u predlaganju mjera radi prilagođavanja i unapređenja postojećeg sistema praćenja zaključaka kako bi se osiguralo blagovremeno i potpuno realizovanje donesenih zaključaka Vijeća ministara BiH; Priprema generalnom sekretaru stručna mišljenja o pojedinim materijalima Ureda za reviziju institucija BiH koji se razmatraju ili su se razmatrali na sjednicama Vijeća ministara BiH, prati zaključke, preporuke i izvještaje, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera VII stepen ili fakultet društvenog smjera po bolonjskom sistemu studiranja s najmanje 180 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

(Visited 285 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments