Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku

3 avg
Rok prijave 07.08.2019

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku: SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za normativno-pravne poslove – 1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Pruža stručnu pomoć policijskim tijelima BiH u vezi sa sporovima koji se vode kod nadležnih sudova i drugih organa, ukoliko ta tijela zatraže takvu pomoć; izrađuje interne opće akte; inicira moguće izmjene u propisima i općim aktima; vodi skraćene i druge upravne postupke, osim posebnih upravnih postupaka; izrađuje nacrte rješenja u postupcima koje vodi; izrađuje druge pojedinačne pravne akte; priprema pravna mišljenja i sarađuje u izradi nacrta složenijih pravnih mišljenja; obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog kojem je odgovoran za svoj rad.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen stručne spreme ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 180 ECTS bodova-pravni fakultet; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje jednog stranog jezika; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

  • univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
  • dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
  • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
  • uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
  • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti i dužini radnog iskustva;
  • dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
  • dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika.

II Svojeručno potpisan:

  • popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 07.08.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku”,

71 000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

Više informacija o konkursu možete pogledati ovdje.

(Visited 126 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević