Oglas za posao: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

26 nov
Rok prijave 01.12.2019

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja 

SEKTOR ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

Odsjek za hemijsko-fizička vještačenja

1/01 Stručni savjetnik za hemijsko-toksikološka vještačenja

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši stručna ispitivanja i vještačenja primjenom klasičnih i instrumentalnih hemijskih i fizičko-hemijskih metoda u oblasti hemijske toksikologije (analiza alkohola, droga, psihoaktivnih lijekova i drugih materija u biološkim uzorcima – krv, urin i dr.), sačinjava izvještaje o rezultatima ispitivanja i daje stručno tumačenje i mišljenje, osigurava kontrolu i čuvanje dokaznog materijala primljenog na analizu, primjenjuje stručne procedure, stara se o održavanju opreme, pridržava se propisa o zaštiti u laboratoriji i ličnoj zaštiti, vodi brigu o pripremi reagenasa i stanju potrošnog materijala i pribora, daje stručne sugestije i uputstva o postupanju sa materijalom i tragovima, pruža stručnu pomoć drugim agencijama i službama, prati naučna dostignuća, učestvuje u uvođenju novih metoda i tehničkih sredstava u rad, predlaže programe stručnog usavršavanja kadrova u svojoj oblasti i učestvuje u realizaciji istih, obavlja i druge stručne poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) – fakultet prirodnih nauka, smjer hemije, biohemije ili farmacije; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

Tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 01.12.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja“

71123 Istočno Novo Sarajevo, Ulica Nikole Tesle br. 59.

 Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Više informacija kao i koji su dokumenti potrebni saznajte ovdje.

(Visited 547 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević