Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

11 nov

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju
1/02 Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja
1/03 Stručni savjetnik – interni revizor

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

1/01 Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju 
1/02 Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja
1/03 Stručni savjetnik – interni revizor

KABINET MINISTRA

1/01 Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju
Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove koji se odnose na ostvarivanje principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa međunarodnim i domaćim institucijama, organizacijama i drugim međunarodnim i domaćim tijelima u pitanjima iz nadležnosti i od značaja za Ministarstvo, aktivno prati integracijske i međunarodne odnose, priprema izvještaje i druge dokumente u skladu sa usvojenim međunarodnim konvencijama, deklaracijama i drugim aktima iz oblasti nadležnosti Ministarstva, kao i projekte i programe finansijske pomoći Evropske Unije, priprema nastupe i učešća na međunarodnim konferencijama za potrebe ministra, te aktivno prati, inicira i učestvuje u međunarodnim programima i konferencijama, vrši poslove prevođenja i pripreme materijala za potrebe ministra na međunarodnim konferencijama. Vrši i druge poslove po nalogu ministra ili šefa Kabineta. Za svoj rad odgovara šefu Kabineta ministra.
Posebni uslovi: Završen fakultet društvenog smjera, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa 180 ili 240 ECTS bodova; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,65 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

(Visited 214 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments