Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

16 jul
Rok prijave 29.07.2020

Krajnji rok za prijave: 29.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike
1/02 Stručni savjetnik – administrator odsjeka
2/01 Stručni saradnik za pravne poslove
2/02 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja
3/01 Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Državne agencije za istrage i zaštitu, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih

službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

1/01 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike

1/02 Stručni savjetnik – administrator odsjeka

2/01 Stručni saradnik za pravne poslove

2/02 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja

3/01 Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu

SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

Odsjek za operativno-tehnički nadzor i informatičku podršku

1/01 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike

Opis poslova: Učestvuje u planiranju i organizovanju radai nosilac je poslova u oblasti računarske tehnike, softvera i drugih operativno-tehničkih sredstava, radi na njihovom razvoju, adaptaciji i poboljšanju funkcija, neposredno učestvuje u radu tokom eksploatacije operativno-tehničkih sredstava i rješava nastale tehničke probleme, vrši stručne analize i ekspertize, vrši obuku kadrova, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički, prirodno-matematički ili drugi tehnički fakultet smjer informatika ili komunikacije ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: Državni službenik – viši stručni saradnik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

Neto plata: 1117,88 KM

(Visited 512 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments