Javni Natječaj Općine Kreševo za dodjelu studentskih stipendlja za akademsku 2019/20. godinu

14 apr

 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/2020. godinu.
Visina mjesečne stipendije utvrditi ćе se sukladno proarčunskim mogućnostima Općine Kreševo i biti će regulirana ugovorom o stipendiranju.

1. Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti II., III., i IV. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa podruučja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

da su državljani BiH,
da imaju prebivalište na području općine Kreševo zadnje 3 (tri) godine,
da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
da nisu stariji od 26 godina,
da su u status redovitog studenta,
da studiraju na javnim (državnim) fakultetima u Bosni I Hercegovini.

2. Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imju studenti magistarskog studija sa područja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
da su državljani BiH,
da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
da ne primaju stipšendiju od drugogag davatelja ili studentski kredid,
da studiraju na javnim (državnim) fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Stipeduija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

Prioritet pri dodjeli stipendija imat će studenti koji studiraju fakultete za deficitarna zanimanja, i to:
zdravstvenih znanosti (medicina, stomatologija, farmacija)
prirooslovno-matematičkih znanosti (prednost ima studij matematike, fizike i kemije),
tehničkih znanosti (elektronika, arhitektura, strojarstvo, građevina).

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:
uspjeh u učenju (prosjek ocjena iznad 3,0 odnosno 7,5),
da nisu ponavljali godinu studija (osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga),
socijalno-ekeonmski status,
godina studija

Uz prijavu na natječaj, svi kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
potvrda o prebivalištu,
uvjerenje/potvrda fakulteta da su upisani u odgovarajuću godinu studija,
fotokopija indeksa,
ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju ili studentski kredit od drugog davatelja,
izvadak iz matične knjige rođenih,
kućnu listu.

 

Više informacija potražite na linku.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments