Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta

27 aug

Na osnovu člana 9. stava (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                                           JAVNI KONKURS

                                                                         za raspored sredstava iz tekućeg granta

                                               „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

I Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđuju se kriteriji i druga pitanja vezana za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu.

II Sredstva

Sredstva za tekući grant „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture javnim konkursom u skladu sa kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Minimalni iznos sredstava koji se može rasporediti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 200.000,00 KM.

Više informacija pogledajte na: mcp.gov.ba

(Visited 30 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments