J A V N I K O N K U R S za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji kopnene vojske West Point, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), za školsku 2022/2023. godinu

21 dec
Rok prijave 24.12.2021

I – PREDMET KONKURSA
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni konkurs za školovanje 1 (jednog) kadeta na Vojnoj akademiji kopnene vojske West Point, SAD za školsku 2022/2023. godinu.

II – USLOVI KONKURSA

 1. Opći uslovi su propisani članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18):
  a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  b) da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama,
  c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
  d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,
  e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po
  službenoj dužnosti,
  f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,
  g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti (uslov koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).
 2. Posebni uslovi:
  a) završena srednja škola IV stepen,
  b) da je postigao/la ukupan uspjeh najmanje vrlo dobar, kao i da mu/joj je prosjek ocjena iz matematike, fizike i hemije najmanje dobar,
  a) da nije mlađi/a od 17 i stariji/a od 23 godine na dan 27.06.2022. godine,
  c) poznavanje engleskog jezika (na provjeri poznavanja engleskog jezika da postigne minimalno 80 bodova na testu ALCPT),
  d) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),

fizička spremnost: kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će biti
provjerena kroz sljedeće discipline: trčanje 1600 m (1 milja), shuttle test (sprint),
trbušnjaci, zgibovi, bacanje košarkaške lopte i sklekovi.
Napomena:

 1. Kandidati/kinje prijavljeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, test općeg znanja, test engleskog jezika, psiho test i intervju. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinju izvršit će nadležni sektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
 2. Rangiranja kandidata/kinja vršit će se na osnovu kriterija koje će odobriti Ministar
  odbrane Bosne i Hercegovine i s kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere.
 3. Testiranjima, provjerama i intervjuu sa kandidatima/kinjama pored komisije za izbor kandidata/kinja za školovanje kadeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine biće prisutni i predstavnici Ureda za saradnju iz oblasti odbrane (ODC) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
 4. Rang liste kandidata/kinja za prijem za školovanje kadete na Vojnoj akademiji kopnene vojske West Point, SAD. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavlja Vojnoj akademiji kopnene vojske West Point, SAD preko Ureda za saradnju u oblasti odbrane (ODC) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, koje će izvršiti konačan izbor za kandidata za kadeta na Vojnoj akademiji kopnene vojske SAD.
 5. Posebni uslovi prema kriterijima akademija u Sjedinjenim Američkim Državama
  a) položen Scholastic Aptitude Test (SAT) za Vojnu akademiju kopnene vojske SAD
  najkasnije do 12.03.2022. godine. (SAT kôd za Vojnu akademiju kopnene vojske SAD je 2924). Sve informacije o polaganju SAT testa se mogu pronaći na web stranici: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international
  b) položen test engleskog kao stranog jezika (TOEFL) za Vojnu akademiju kopnene vojske najkasnije do 12.03.2022. godine. Sve informacije o polaganju TOEFL testa se mogu pronaći na web stranici:
  http://www.ets.org
  c) provjeru fizičke spremnosti realizovat će Komisija Ministarstva odbrane Bosne i
  Hercegovine u saradnji sa Uredom za saradnju iz oblasti odbrane (ODC) Ambasade
  Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, po kriterijima propisanim od strane Vojne akademije kopnene vojske SAD. Sve informacije o kriterijima za polaganje testa fizičke spremnnosti su navedene na web stranici:
  http://westpoint.edu/admissions.
  d) da kandidat/kinja posjeduje snažan potencijal za buduće vođe kroz:
 • aktivno učešće u vannastavnim aktivnostima,
 • učestvovanje na školskim ili lokalnim sportskim takmičenjima,
  e) da kandidat/kinja nije oženjen/udata i da nema zakonsku obavezu izdržavanja djece.
  Zdravstveni uslovi:
  a) da kandidat/kinja ne boluje od zaraznih oboljenja (HIV, TBC, hepatitis), kao i da ne boluje od astme i oboljenja srca…

Rok za apliciranje: 24. decembar 2021.

Više informacija ovdje

(Visited 85 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments