Helsinški odbor objavljuje Javni poziv za istraživača/icu u cilju istraživanja o stanju u oblasti zapošljavanja i diskriminacije LGBTIQ osoba u BiH u oblasti radnih odnosa

23 nov
Rok prijave 25.11.2021

Dužina trajanja angažmana: 1.12.2021.-25.01.2021.

Opis problema: U pogledu unaprijeđenja prava LGBTIQ osoba u BiH postignuta su određena poboljšanja 2016. godine izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, međutim ova poboljšanja ne odražavaju poboljšanja u jednakom pristupu pravima LGBTIQ osoba u stvarnosti. Fizičko i psihološko nasilje nad LGBTIQ osobama je u svakodnevnom porastu, a homofobični, transfobični stavovi i stereotipno predstavljanje LGBTIQ osoba u javnosti značajno doprinose opštoj toleranciji prema diskriminaciji LGBTIQ zajednice. Nalazi prethodnih istraživanja potvrđuju da je uobičajeno da se LGBTIQ osobe suočavaju s diskriminacijom na osnovu njihove seksualne orijentacije u pristupu zaposlenju i tokom čitavog ciklusa zapošljavanja, a u ekstremnim slučajevima mogu rezultirati nasiljem,mobingom i seksualnim ili fizičkim napadima. Uznemiravanje i isključenje često se javljaju zbog neusklađenosti s heteronormativnošću i zbog predrasuda o tome kako se očekuje da se žene i muškarci pojave i ponašaju. Oni koji mogu “proći” kao heteroseksualci ne pričaju o svom privatnom životu i radije skrivaju činjenicu da su članovi LGBTIQ zajednice. U slučajevima kada su se suočili sa diskriminacijom na radnom mjestu, zaštita sindikata takođe nije bila efikasna, jer stereotipi i predrasude vladaju i unutar ovih struktura.

Uz to, postoje i zakonski nedostaci u borbi protiv diskriminacije u procesu zapošljavanja. Zbog neusklađenosti zakonodavstva nosioci dužnosti iz javnog i privatnog sektora nemaju kapacitete da preduzmu mjere zaštite LGBTIQ osoba u procesu zapošljavanja. U ovoj oblasti niz je problematičnih područja:nedostatak uključivanja svih osnova diskriminacije u radna prava na nivou entiteta Brčko distrikta BiH, međusobna neusklađenost zakona o radu na entitetskom i nivou BD i sa Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH u pogledu osnova za diskriminaciju, nedostatak smjernica za praćenje kako bi se osiguralo provođenje zakonskih mjera za zaštitu LGBTIQ osoba od diskriminacije u procesu zapošljavanja i rada, nedostatak kapaciteta članova sindikata i udruženja poslodavaca da razumiju,promovišu i zaštite prava LGBTIQ osoba u procesu zapošljavanja I rada. Sam rad sa poslodavcima, bez otklanjanja zakonskih slabosti, neće donijeti održivu promjenu, dok će promjena pravnog okvira bez rada sa onima koji će biti dužni provoditi nove propise, najvjerovatnije rezultirati sporadičnim i samo formalnim poštovanjem zakonskih propisa bez jasne promjene učinka. Rad samo sa nosiocima prava, bez obraćanja i uključivanja onih koji kreiraju politike i pravni okvir neće osigurati promjene, stoga rješavanje ovog problema zahtijeva učešće i saradnju različitih društvenih aktera.

O projektu:  Projekat “Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH” Helsinški odbor za ljudska prava i Asocijacija za demokratske inicijative implementiraju u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a fokusira se na sposobnost države BiH i svih nivoa vlasti da ispune obavezu unaprijeđenja poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako je to proglašeno UN-ovom deklaracijom o ljudskim pravima, EKLJP i drugim međunarodnim i regionalnim instrumentima o ljudskim pravima koji su integrisani u domaće zakonodavstvo i strateške dokumente BiH. Osiguravanje jednakosti u pristupu pravima i nediskriminaciji ključ je demokratskog razvoja i ovaj projekat podržava institucionalne i vaninstitucionalne aktere u BiH da se uhvate u koštac sa postojećim, ali nedovoljno javno i institucionalno rješenim problemom diskriminacije, zasnovanim na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, rodnom izražavanju i seksualnim karakteristikama LGBTIQ osoba u procesu zapošljavanja i rada. Ostvarivanjem specifičnog cilja koji se odnosi na poboljšanje postojećeg zakonodavnog, političkog i društvenog okvira i njegovom efikasnom primjenom u vidu zabrane i sankcionisanja diskriminacije u javnom i privatnom

Cilj istraživanja je da prikaže stanje u oblasti zapošljavanja i diskriminacije LGBTIQ osoba u oblasti radnih odnosa u Bosni i Hercegovini, tj. da istraži glavne uzroke diskriminacije u ovoj oblasti, ključne aktere koji su nosioci diskriminatornih obrazaca ponašanja, na koji način zakonska neusklađenost dodatno doprinosi tolerancije diskriminacije LGBTIQ osoba u oblasti radnih odnosa, te da kreira preporuke na osnovu kojih je moguće razvijati konkretne inicijative za prevenciju i sanskcionisanje svih oblika diskriminacije LGBTIQ osoba, sa fokusom na oblast zapošljavanja i radnih odnosa, a u zajedničkoj saradnji institucionalnih i vaninstitucionalonih aktera.

Neophodno je da istraživač/ica poznaje problematiku LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, kao i zakonski i politički okvir koji se odnosi na različite oblike diskriminacije u oblasti radnih odnosa, te da posjeduje iskustvo za kreiranje metodologije istraživanja i kreiranje analize i preporuka na osnovu rezultata istraživanja.

Svi kandidati i kandidatkinje svoj CV, motivaciono pismo i finansijsku ponudu mogu dostaviti putem email adrese [email protected] do 25.11.2021. godine do 16č.

Projekat „Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH“ implementira se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID).  Svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u toku realizacije aktivnosti pomenutog projekta ne odražavaju stavove USAID-a, nego isključivo autora.

(Visited 102 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments