Grantovi za proizvodnju medijskih sadržaja: Promoviranje medijske pismenosti i tačnog informiranja u BiH

2 nov
Rok prijave 05.11.2020

S ciljem podržavanja kvalitetnog novinarstva i unapređenja medijske pismenosti u regionu, Albany Associates i Mediacentar Sarajevo objavljuju poziv namijenjen medijskim kućama i pojedinačnim novinarima/freelancerima iz Bosne i Hercegovine za prijave za grantove za proizvodnju sadržaja.

Rok za podnošenja prijava: 5. novembar 2020.

Trajanje pojedinačnih projekata: Predloženi projekti mogu trajati najviše tri mjeseca (sadržaj se treba objaviti najdalje do 28. februara 2021. godine). Ostvareni rezultati (doseg objavljenih sadržaja i angažiranost publike na društvenim mrežama) mjerit će se do 21. marta 2021. godine, a konačni izvještaj dobitnici grantova podnosit će u aprilu 2021. godine.

Iznos pojedinačnih grantova:

Za medijske kuće: do 5.000 GBP (isplaćuje se u lokalnoj valuti), plus mogućnost dobijanja savjeta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja (po potrebi, i u vezi s dokumentiranjem angažiranosti publike na društvenim mrežama).

Za pojedinačne novinare/freelancere: do 2.500 GBP (isplaćuje se u lokalnoj valuti), plus mogućnost dobijanja savjeta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja (po potrebi, i u vezi s dokumentiranjem angažiranosti publike na društvenim mrežama).

Ukupni iznos koji je dostupan za grantove ovog poziva: Do 10.000 GBP po zemlji (lista zemalja je navedena ispod).

Opšte informacije

Albany Associates i Mediacentar Sarajevo, zajedno s regionalnim organizacijama za razvoj medija, provode projekat pod nazivom „Promoviranje medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu“. Primarni ciljevi projekta su izgradnja kapaciteta medijskih profesionalaca i studenata novinarstva u oblasti verifikacije, provjeravanja činjenica, proizvodnje sadržaja i drugih novinarskih kompetencija, unapređenje razumijevanja medijske i informacijske pismenosti (MIP) kod lokalnih javnih medijskih servisa, te poboljšanje njihove sposobnosti predstavljanja kampanja iz oblasti MIP. Projekat se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Ovaj poziv za proizvodnju sadržaja je raspisan samo u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori. Uslove za prijavu na ovaj poziv ispunjavaju samo medijske kuće koje su registrovane u ovim zemljama i novinari (freelanceri) iz ovih zemalja. U sklopu ovog poziva, projekat će dodijeliti najviše 10.000 GBP ukupnih sredstava po zemlji.

Ciljevi poziva

S ciljem podržavanja kvalitetnog novinarstva i unapređenja medijske pismenosti u regionu, Albany Associates i Mediacentar Sarajevo objavljuju poziv za prijave za grantove za proizvodnju sadržaja sa sljedećim konkretnim ciljevima (podnosioci prijava mogu izabrati jedan od njih ili ih kombinirati):

1. Omogućiti publici u Bosni i Hercegovini pristup visokokvalitetnim i inovativnim medijskim sadržajima koji će joj pomoći da bolje razumije ulogu medija i važnost profesionalnog i nezavisnog novinarstva.
2. Pomoći publici da se sigurno i odgovorno informira u vezi s tekućom pandemijom virusa COVID-19 i njenim uticajem na lokalno stanovništvo, time povećavajući nivo kritičkog razmišljanja i smanjujući štetni uticaj netačnih informacija/dezinformacija o toj temi.

Ko ispunjava uslove za prijavu?

1) Medijske kuće (štampa, TV, radio, online mediji) koje ispunjavaju sljedeće kriterije:
– Registrirane su u Bosni i Hercegovini, što dokazuju dokumentom o registraciji;
– Imaju najmanje jednu godinu iskustva u poslovanju kao medijska kuća u Bosni i Hercegovini, što dokazuju dokumentom o registraciji;
– Imaju mogućnost dosezanja publike, što dokazuju statističkim podacima o web stranici medijske kuće, tiražu, dosegu, itd;
– Imaju mogućnost proizvodnje medijskih sadržaja, što dokazuju primjerima sadržaja koji su emitirani/objavljeni na društvenim medijima;

2) Novinari pojedinci (freelance) iz Bosne i Hercegovine koji mogu dokazati da imaju mogućnost distribucije sadržaja putem medija (štampanih, TV, radio, online) i mogućnost mjerenja efekata projekta (dosega publike, angažiranosti publike).

Prijave koje ne ispunjavaju navedene kriterije se neće uzimati u obzir.

Svaki podnosilac prijave može podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog poziva.

Dozvoljena je koprodukcija s jednim podnosiocem navedenim kao vodećim aplikantom, a ostalim kao partnerima. U slučaju koprodukcije, svi kriteriji se odnose i na vodećeg aplikanta i na partnere.

Napominjemo da se u okviru projekta ulažu napori da se osigura da se inicijative podrške kao što je ova ne dupliciraju i ne koncentriraju unutar jedne medijske kuće. To znači da medijske kuće koje primaju podršku u okviru nekog drugog programa koji finansira Ministarstvo za vanjske poslove, komonvelt i razvoj (FCDO), možda neće biti odabrane za primanje sredstava unutar ovog poziva.

Koji oblici sadržaja i teme mogu primiti podršku?

Iako medijske kuće imaju slobodu da predlože sadržaj na bilo kojem mediju, prednost će se dati multimedijalnim sadržajima koji imaju potencijal za širu promociju i distribuciju putem društvenih medija i platformi.

Predložene teme moraju biti povezane s konkretnim ciljevima poziva koji su opisani iznad i mogu uključiti, ali nisu ograničene na sljedeće primjere:

– Uloga medija i novinarstva u zaštiti slobode govora;
– Kriteriji za ocjenu kvaliteta i vjerodostojnosti sadržaja u novinarstvu, kritička procjena medijskih sadržaja;
– Online sigurnost i zaštita podataka;
– Bilo koji lokalni problem koji utiče na slobodu medija, kao što su sigurnosna pitanja, zakoni i politike o medijima, postupci vlasti itd;
– Transparentnost finansiranja medija i medijskog vlasništva;
– Prepoznavanje netačnih informacija u medijima;
– Pružanje tačnih informacija kao odgovor na obmanjujuće ili lažne informacije u vezi s tekućom pandemijom virusa COVID-19;
– Pomaganje publici da prepozna pouzdane izvore informacija o pandemiji virusa COVID-19 u poređenju s obmanjujućim i lažnim informacijama; i/ili
– Izvještavanje o posljedicama ili izazovima koje pandemija predstavlja za lokalnu ekonomiju, poštivanje ljudskih prava, marginalizirane i/ili ugrožene grupe (kao što su žene, mladi, starija populacija, manjine), obrazovanje ili slobodu medija u svjetlu pandemije virusa COVID-19.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim se smatraju sljedeći troškovi proizvodnje sadržaja:
– Plate i prateći doprinosi;
– Troškovi u vezi sa proizvodnjom sadržaja kao što su putni troškovi, oprema i sl.

Kako se prijaviti?

Formular za prijavu i formular budžeta

Prijave se mogu podnijeti na bosanskom/srpskom/hrvatskom ili engleskom jeziku, koristeći formular za prijavu i formular budžeta.

1) Formulari za medije
Formular za prijavu
Formular budžeta

2) Formulari za novinare pojedince
Formular za prijavu
Formular budžeta

Dodatni dokumenti

Uz svaku prijavu se prilažu sljedeći dokumenti:

1) Za medijske kuće:
– skenirana kopija dokumenta o registraciji organizacije (za vodećeg podnosioca i supodnosioce);
– primjeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje (za vodećeg podnosioca i supodnosioce);

2) Za novinare pojedince:
– primjeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje;
– potpisano pismo obaveze jedne ili više medijskih kuća registriranih u zemlji u kojoj se dodjeljuje grant, u kojem se potvrđuje da će objaviti i distribuirati sadržaj koji proizvede pojedinačni novinar i da će obezbijediti podatke o dosegu i angažiranosti publike;
– u slučaju potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, tražit će se dokaz o mjestu boravka u zemlji.

Kada i kako poslati prijavu

Sve prijave moraju biti primljene do 5. novembra 2020. godine. Prijave primljene nakon ovog roka se neće uzeti u razmatranje.

Prijave se moraju predati putem e-maila na adresu [email protected] pod naslovom „Prijava na poziv – grantovi za proizvodnju sadržaja“.

Pitanja i dodatne informacije

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom se trebaju poslati putem e-maila do 30. oktobra 2020. godine na adresu [email protected] pod naslovom „Prijava na poziv – grantovi za proizvodnju sadržaja“.

Odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi poziva možete pronaći ovdje.

Mediacentar Sarajevo planira održati online informativnu sesiju putem Zooma 28.10.2020. u 13 sati, na kojoj će se odgovoriti na pitanja u vezi s procesom prijave i ispunjavanja formulara. Potencijalni podnosioci prijava za učešće u informativnoj sesiji mogu se registrovati ovdje.

Ocjenjivanje i odabir prijava

Sve prijave će ocijeniti komisija za odabir koja se sastoji od lokalnih i regionalnih organizacija za razvoj medija na osnovu sljedećih kriterija:
– relevantnost predloženog sadržaja u odnosu na cilj poziva (najviše 20 poena);
– kvalitet predloženog sadržaja, pristup predloženoj temi, originalnost prijedloga (najviše 40 poena);
– procijenjeni doseg projekta, predloženi plan distribucije i promocije sadržaja (najviše 10 poena);
– kapacitet organizacije ili pojedinca da provede predloženi projekat, tehničke sposobnosti podnosioca prijave i iskustvo u proizvodnji sadržaja, posvećenost podnosioca prijave standarima profesionalnog novinartsva, iskustvo predloženog tima za proizvodnju sadržaja (najviše 20 poena);
– ekonomičnost predloženih troškova, isplativost (najviše 10 poena).

(Visited 103 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments