Fondacija CURE: konkurs za angažovanje istraživača/ice

13 mar
Rok prijave 15.03.2020

Angažman za poziciju istraživača/ice za sprovođenje istraživanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini. Ovim projektom Fondacija CURE će raditi na neophodnosti uključivanja žena u sve faze mirovnih pregovora i izgradnju mira. Projekt se temelji na naučenim lekcijama preživjelih svih oblika nasilja u ratu u BiH i pruža priliku da žene podijele svoja iskustva i poruke sa ženama koje trenutno žive u zemljama zahvaćenim ratnim dešavanjima. Projekat će biti implementiran tokom 2020. godine – 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovim projektom nastojimo promovisati neophodnost uključivanja žena u mirovne procese.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Istraživač/ica će imati punu odgovornost za kreiranje istraživanja o ženama i modelima izgradnje mira u BiH. Istraživač/ica mora posjedovati sljedeće uslove:

 1. Posjedovanje znanja o ulozi žena u izgradnji mira nakon ratnih dešavanja u BiH
 2. Posjedovanje znanja o uključenosti i angažmanu žena u malim loklanim zajednicama (Konjević polje, Bratunac, Prijedor, Konjic, Srebrenik, Bosansko Grahovo, Drvar i Bosanski Petrovac)
 3. Pojedovanje iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova
 4. Posjedovanje relevantnog istraživačkog iskustva kada su u pitanju problem vezani za marginalizovane grupe žena
 5. Poznavanje osnovnog zakonskog i političko – administrativnog okvira relevantnog za izgradnju mira u BiH
 6. Posjedovanje iskustva u izradi metodologije istraživanja, koordinaciji i komunikaciji, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u BiH.
 7. Feministički pristup tematici, postavljanje preživjelih i njihove price/poruke u centar istraživanja

Radni plan i metodologija istraživačkog rada

Istraživanje će raditi jedan istraživač/ica. Istraživač/ica će imati zadatak da prikupi 15 priča uz saglasnost i preporuku aktivistkinja Fondacije CURE, te iste prilagodi/uredi za objavljivanje (pri tom ne mijenjajući njihovu dubinsku sadržinu), napiše uvodni dio, zaključak istraživanja i preporuke. Ispod svake napisane priče istraživač/ica je obavezan/a navesti sumirane činjenice, statističke podatke (ukoliko ih ima) o položaju marginalizovanih žena u skladu sa napisanom pričom. Na koncu istraživač/ica se obavezuje na objedinjavanje sakupljenog materijala u jednu brošuru.

Vremenski period istraživanja – Istraživač/ica će istraživanje sprovesti u roku od 12 radnih dana u trajanju od dva mjeseca.

Rokovi:

 • Izrada metodologije i provedba istraživanja – 15.04.2020. godine
 • Izrada izvještaja o provedenom istraživanju – 30.04.2020. godine
 • Finalna verzija brošure – Istraživač/ica se obavezuje dostaviti finalnu verziju brošure Fondaciji CURE najkasnije do 31.05.2020. godine.

Obaveze Fondacije CURE:

 • Pregled finalne brošure i dostavljanje komentara
 • Pružanje logističke podrške za istraživanje
 • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživača/ice
 • Istraživač/ica će biti isplaćen/a 50% nakon obavljenog razgovora i potpisivanja ugovora, a ostatak u iznosu od 50% bit će isplaćen nakon što istraživač/ica dostavi finaliziran dokument odobren od strane Fondacije CURE.

Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 15. marta 2020. godine na mail [email protected]

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail [email protected] i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.

(Visited 195 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments