EU za obrazovanje i zapošljavanje (EU4Education and Employment)

22 mar

EU za obrazovanje i zapošljavanje 

je trogodišnji projekat (2023-2026) koji ima za cilj poboljšanje socioekonomske situacije i uvjeta života u Bosni i Hercegovini kroz usklađivanje stručnog obrazovanja i obuke s potrebama tržišta rada. Projekat, čija je vrijednost jedan milion eura, finansira Evropska unija i provodi Međunarodna organizacija rada.

Cilj projekta bit će dostignut izradom okvira kvaliteta za nivoe zanimanja 2-5 (standardi i nastavni planovi i programi), te kroz izradu standarda zanimanja i kvalifikacija i jačanje kapaciteta nastavnika u stručnom obrazovanju i obuci za izradu digitalnog sadržaja za nastavu i efikasno uvođenje mladih u obuku o preduzetništvu.

Projekat se fokusira na dvije komponente:

  • Komponenta 1: Standardi zanimanja i kvalifikacija
  • Komponenta 2: Obuka nastavnika u stručnom obrazovanju i obuci za sticanje digitalnih i preduzetničkih kompetencija

KOMPONENTA 1:

Standardi zanimanja i kvalifikacija

    1. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u ključnim zanimanjima koja su utvrdili nadležna ministarstava obrazovanja, Ministarstvo civilnih poslova i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
  1. Senzibilizacija i izgradnja kapaciteta kreatora politike, institucija nadležnih za obrazovanje, pedagoških zavoda, socijalnih partnera, a posebno predstavnika organizacija poslodavaca, o važnosti predviđanja i prevođenja potreba za vještinama u standarde zanimanja i kvalifikacija, te načini primjene ovih standarda kao instrumente za unapređenje planova i programa stručnog obrazovanja i obuke.

KOMPONENTA 2:

Obuka nastavnika u stručnom obrazovanju i obuci za sticanje digitalnih i preduzetničkih kompetencija

    1. Podrška nastavnicima u stručnom obrazovanju i obuci u izradi i primjeni digitalnih tehnologija kroz povećanje njihovih kapaciteta za izradu digitalnog nastavnog sadržaja i stimulisanje digitalnih vještina učenika.
  1. Povećanje kapaciteta nastavnika u stručnom obrazovanju i obuci da učenicima prenesu efektivne vještine za preduzetništvo i samozapošljavanje. Preduzetničke kompetencije spadaju u osnovne vještina kojima se povećava sposobnost zapošljavanja i pomažu da se mladi ljudi pripreme za poremećaje sa kojima se mogu suočiti na savremenim tržištima rada.

Projekat EU za obrazovanje i zapošljavanje doprinosi ispunjenju sljedećih Ciljeva održivog razvoja:

Cilj 4: Osigurati inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnost cjeloživotnog učenja
Cilj 8: Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

(Visited 61 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments