Erasmus+ Tehnički univerzitet u Rigi, studenti, ljetni semestar 19/20

7 nov
Rok prijave 18.11.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Tehnički univerzitet u Rigi
 • Država: Latvija
 • Erasmus kod: L RIGA02
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  Master

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te biti upisani student u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu prijaviti). Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti.

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Tehničkom univerzitetu u Rigi, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na linku: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/(gledate SPRING 2020 ).

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI:
  – 800,00 EUR x 5 mjeseci
  – putni troškovi do iznosa 275,00EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!

PRIJAVA:

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod).
Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

STUDENTI:

 • NOMINACIJSKO PISMO
  Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni.
 • UGOVOR O UČENJU
  Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom. Na datim linkovima sa predmetima sa univerziteta domaćina (iznad) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution). Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate. U ovom trenutku prijavljivanja potpisi nisu potrebni. Ukoliko budete odabrani za ovu mobilnost, ovaj dokument ćete morati slati njima i tada će se tražiti da dokument sadrži potrebne potpise (studenta i prodekana u dijelu commitment).
  minimalni 25 ECTS
  istraživanje/pisanje teze nije dozvoljeno
 • PREPIS OCJENA
  Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
 • DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA
  ukoliko ćete pratiti nastavu na engleskom jeziku:
  minimalan nivo B1 ili više
  oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
  APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
  diploma certificirane škole za strane jezike ili
  potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
 • Sken pasoša

Ugovor o učenju u ovoj fazi nije potreban.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

Studenti koji se ponovo prijavljuju na ovaj konkurs, a ranije su učestvovali u Erasmus+ programu potrebno je da dostave dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata tokom te mobilnosti (prevod nije potreban).

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 05.11.2019. godine, a rok za prijavu je do 18.11.2019. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA, MA) Univerziteta u Sarajevu,
  mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine,
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci,
 • dostupne su stipendije za 4 univerziteta u BiH:
  bachelor: pet (5) stipendija,
  master: pet (5) stipendija,
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments