Erasmus+ stipendije: Studiraj na Univerzitetu u Pečuhu u Mađarskoj

15 feb
Rok prijave 15.04.2024

Budapest Hungary, Hungarian flag closeup

Stipendija za studente u trajanju od pet mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.

Univerzitet u Pečuhu, Mađarska, je objavio konkurs za dodjelu četiri stipendije studentima I i II ciklusa studija za zimski semestar 2024/25. godine.

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 • Ekonomskog fakulteta (ekonomija, menadžment, administracija, marketing i oglašavanje)
 • Filozofskog fakulteta (engleski jezik i književnost, sociologija, kulturalne studije, psihologija, pedagogija i političke nauke).

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Kontakt osoba sa Univerziteta u Pečuhu: Gábor CZÉH, Erasmus+ International Credit Mobility Coordinator ([email protected])

Rok za prijavu: 15.04.2024. godine

Potrebna dokumentacija za studente:

 • Prijavni obrazac
 • Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 • Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 • CV na engleskom jeziku
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 • Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 • Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 • Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 • Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Prepis ocjene sa I ciklusa studija ILI Uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija ILI Dodatak diplomi – prevedeni na engleski jezik
 • Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima na II ciklusu studija – prevedeno na engleski jezik

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izrade finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Prijave dostaviti putem e-maila: [email protected] sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ PEČUH. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

(Visited 73 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments