eMediaPatch zapošljava: Menadžer Finansija/Administrativni Menadžer

1 maj

eMediaPatch

Mjesto: Sarajevo
Broj radnih sati: 40 sati sedmično
Period: Godina dana, s mogućnošću produženja na neodređeno
Odgovorne osobe: Izvršni direktor, Vlasnik društva

Odgovornosti:

 1. Održavanje likvidnosti i solventnosti Društva (novčani tok)
 2. Praćenje profitabilnosti Društva u skladu s poslovnim planom / rastom / ciljevima
 3. Realizacija poslovnog plana i finansijskih ciljeva
 4. Osiguravanje efikasnog poslovanja Društva i kompatibilnost sa svim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine

Opis posla:
FINANSIJE:

 1. Upravljanje svakodnevnim finansijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, praćenje potraživanja i dospjelih obaveza prema dobavljačima, priprema faktura, komunikacija sa klijentima kako bi se osigurala naplata, planiranje i praćenje novčanog toka (kako blagajne tako i bankovnih računa), te praćenje troškova.
 2. Saradnja sa eksternim računovodstvom kako bi se osiguralo nesmetano poslovanje Društva (pomoć pri pripremi finansijskih izvještaja za vlasnike, menadžment, kao i zakonom propisanih finansijskih izvještaja; priprema potrebne dokumentacije, pomoć pri isplati plata; praćenje ulaznih računa i sl.);
 3. Praćenje zakona i drugih propisa koji se odnose na finansijsko i devizno poslovanje, kao i drugih zakonskih propisa o materijalno-finansijskom poslovanju, uputa i odluka koji se odnose na računovodstvo, knjigovodstvo itd.
 4. Osiguravanje poštivanja računovodstvenih postupaka, poreznih zakona i drugih relevantnih poslovnih praksi; vođenje zakonom propisane dokumentacije;
 5. Igranje ključne uloge u budžetiranju, prognoziranju i procesu planiranja, planiranje finansijskih rezultata (dobit i gubitak; kontrola i korekcija projekcija na temelju ishoda po klijentima i pojedinačnih projekata);
 6. Vođenje i praćenje članova tima;
 7. Obavljanje svakodnevnog poslovanja u skladu sa pravilima i standardima poslovanja kao i drugih aktivnosti i zadataka uzimajući u obzir potrebe Društva;
 8. Obavljanje drugih aktivnosti prema naredbama menadžera.

LJUDSKI RESURSI:

 1. Održavanje HR dokumenata i baza podataka;
 2. Priprema ugovora o radu / ugovora o djelu u saradnji sa eksternim pravnim savjetnicima;
 3. Prijava / odjava zaposlenika kod nadležne Porezne uprave.
 4. Pomoć u vođenju šihtarica, evidencija odsustva (bolovanja, godišnjih odmora, itd.), isplata plaća i srodnih aktivnosti;
 5. Određivanje indikatora (KPI i OKR) za svaku poziciju u kompaniji i mjerenje uspjeha zaposlenika;
 6. Obavljanje drugih administrativnih dužnosti kao što su izdavanje različitih Odluka, Potvrda i sl.
 7. Obavljanje drugih aktivnosti prema naredbama menadžera.

Potrebno iskustvo: 3-5 godina sličnog radnog iskustva
Stupanj obrazovanja: Univerzitetska diploma (iz oblasti ekonomije, finansija i računovodstva, menadžmenta ili pravo)
Vozačka dozvola: Nije obavezna

Osnovno znanje

 1. Odlično poznavanje bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu.
 2. Poželjno je poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 3. Kompjuterske vještine; poznavanje finansijskih softvera, MS Office paketa, Google Docs i ostalih online platformi sa osnovnim poslovnim procesima.
 4. Poznavanje osnovnih poslovnih procesa: agencijsko poslovanje (strategije, načini i obimi komunikacije, kao i komunikacijski kanali) i proizvodnja komunikacijskih materijala.
 5. Odlično poznavanje i razumijevanje pravnih propisa u pogledu finansija, računovodstva, poreza i radno-pravnih odnosa.
 6. Odlično poznavanje Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, računovodstvenih propisa itd.

Ključne kompetencije

 1. Profesionalne kompetencije (A nivo) – poznavanje radnih procesa kao i pojedinačnih koraka u radnim procesima, prema definiranim standardima kvalitete (interni akti).
 2. Orijentacija klijentima (A nivo) – razumije potrebe klijenta, razvija i održava dugoročne odnose sa klijentima.
 3. Orijentacija ka rezultatima (A nivo) – zalaže se za ostvarenje ciljeva i postizanje izvrsnih rezultata.
 4. Komunikacija (A nivo) – učinkovita komunikacija, u pisanju u govoru.
 5. Orijentacija ka razvoju (A nivo) – izražava inicijativu za lični razvoj. Podržava druge u njihovom razvoju i razvija kulturu „organizacije koja uči“.
 6. Timski rad (A nivo) – spremnost za rad s ostalim članovima tima, u svrhu postizanja zajedničkog cilja.

Posebne kompetencije

 1. Kreativnost i inovacija (A nivo) – istražuje načine za poboljšanje poslovne performanse, na kreativniji i efikasniji način. Razvojne sposobnosti i podrška za pružanje novih poboljšanja procesa, načina rada, proizvoda, usluga, postupaka i tehnologija.
 2. Analitička sposobnost (A nivo) – brza i tačna obrada verbalnih i nominalnih informacija, sa objektivnom analizom argumenata i sposobnošću logičkog zaključivanja na kraju.
 3. Donošenje odluka (A nivo) – identificira probleme i rješenja na temelju višestrukih izbora usmjerenih na postizanje ciljeva.
 4. Upravljanje ljudskim resursima (A nivo) – razvija i aktivno provodi upravljanje ljudskim resursima.

KADA I KAKO SE PRIJAVITI?
Već sada! Radujemo se da Vas upoznamo, stoga pošaljite Vaš CV na adresu što prije:
[email protected] i očekujte naš poziv!

(Visited 101 times, 3 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments