CPRC: Otvorena pozicija asistenta za komunikacije

19 dec
Rok prijave 22.12.2019

JAVNI KONKURS ZA IZBORASISTENTA ZA KOMUNIKACIJU

Pozicija: Asistent za komunikacije

Broj izvršilaca: 1

Mjesto: Sarajevo

Datum raspisivanja poziva: 18.12.2019. godine

Rok za dostavljanje prijava:22.12.2019. godine

Vrsta ugovora: Ugovor o djelu(20 sati sedmično)

Period angažmana: Januar 2020-Decembar 2020

Centarza istraživanje politike suprotstavljanjakriminalitetu (CPRC)Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je nevladina organizacija koja provodi naučna istraživanja i istraživanja politika u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima iz vladinog sektora i organizacijama civilnog društva, saciljem unaprjeđenja i promocije javnih politika u domenu prevencije i suzbijanja svih oblika kriminalnih, protiv-pravnih i asocijalnih ponašanja u BiH, primjenjujući objektivnu i pouzdanu istraživačku metodologiju kao i standarde rada.

Opis poslova i radnih zadataka

U koordinaciji sa uredom Komunikacija UNICEF-a BIH, izabrani kandidat će:

 • Pomagati u kreiranju i provođenjukomunikacijske strategije programa “Pravda za svako dijete”
 • Kreirati medijske sadržaje (objave, reportaže, vijesti, fotografije,intervjue i izvještaje) i objavljivati ih putem digitalnih kanala Projekta „Pravda za svako dijete“
 • Pružati podršku za organizaciju događaja u okviru Projekta.
 • Pružati podršku u okviruaktivnosti programa koji uključuju elemente odnosa s medijima i javnošću
 • Izvještavati o terenskim dešavanjima u okviru projekta
 • Pružati podršku u medijskom monitoringu objava koje se tiču projekta i tema iz oblasti Pravde za djecu.
 • Prisustvovati koordinacijskim sedmičnim sastancima u UNICEF-u BIH
 • Usko sarađivati sa izabranomagencijom za komunikacijsku podršku u okviru programa J4C.

Ključni rezultati za periodtrajanja ugovora

 • Web stranica projekta uredno ažurirana sa povećanim brojem posjeta
 • Uspostavljen mehanizam za efikasno vođenje digitalnih kanala organizacija (web, društvene mreže)
  Objavljeni sadržaji u različitim medijskim formama oprogramu,koji promovirajuciljeve ipostignute rezultate
 • Svi događaji u okviru aktivnosti programa imaju efikasno provedene elemente promocije programa (na svim nivoima)
 • Sve komunikacijske aktivnosti unutar programa uspješno uvezane i koordinirane sa eksternim partnerima

Posebni uslovi

 • Završen fakultet društvenih nauka
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje oblasti i tematike projekta „Pravdaza svako dijete“.

Zahtijevane vještine i kompetencije

 • Pisanje različitih formi novinarskih tekstova
 • Izuzetno dobro poznavanje gramatike i pravopisa i stilistike BHS jezika
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada u Word press-u i CMS-u -poznavanje fotografskih vještina
 • Organizacijske sposobnosti
 • Event management
 • Poznavanje tehnika digitalne promocije, analize i sinteze komunikacijskih rezultata
 • Komunikacijske vještine, timski rad
 • Sposobnost samostalnog terenskog izvještavanja.

Dokumentacija za prijavu na konkurs

 • Biografija sa opisom prethodnih poslova i listom referenci
 • Primjeri objavljenih medijskih sadržajaKako se prijaviti
 • Isključivo putem e-maila na [email protected]

Dodatne napomene

 • Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i pozvani na razgovor.
 • Molimo Vas da sva pitanja šaljete isključivo na e-mail: [email protected]. Na telefonske i druge upite nećemo odgovarati.
(Visited 426 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments