Centar za životnu sredinu Banja Luka traži pravnika/cu

18 nov
Rok prijave 28.11.2021

Otvorili smo novi konkurs! Pravnik/ice, prijavite se!

Konkurs za poziciju – Pravnik/ica

Naziv poslodavca: Centar za životnu sredinu, Banja Luka

Naziv pozicije: Pravnik/ica

Opis radnih zadataka

 • Rad na zajedničkim pravnim aktivnostima i poslovima u pravnom timu Centra,
 • Pravno savjetovanje zaposlenika Centra u specifičnim pravnim slučajevima,
 • Priprema podnesaka nadležnim organima,
 • Iniciranje upravnih i sudskih postupaka (predstavke, žalbe, tužbe i ostali pravni lijekovi),
 • Vođenje evidencije slučajeva i obavljanje administrativnih poslova,
 • Praćenje i komentarisanje izmjena i donošenja novog zakonodavstva iz oblasti životne sredine i srodnih oblasti, posebno s aspekta usklađivanja sa EU zakonodavstvom,
 • Upoznavanje pojedinaca i grupa sa njihovim zakonskim pravima i obavezama,
 • Istraživanje i izrada pravnog tumačenja zakona, politika i činjenica koje mogu imati uticaj na životnu sredinu, uključujući lokalna, entitetska, državna i regionalna pitanja,
 • Praćenje i vođenje slučajeva u kojima je došlo do povrede ili kršenja zakona iz oblasti životne sredine, u kojima je odbijeno pravo na pristup informacijama i narušena prava na učešće u donošenju odluka (implementacija Arhuške konvencije),
 • Savjetovanje i pravna podrška organizacijama civilnog društva i javnosti o pristupu ekološkoj pravdi, naglašavajući propise i postupke najboljih dostupnih praksi iz EU,
 • Učešće na relevantnim događajima, javnim raspravama, okruglim stolovima, sastancima radnih grupa, sastancima odbora i sl.,
 • Edukacija i učešće na seminarima, obukama, konferencijama i sl. iz oblasti,
 • Drugi pravni poslovi po potrebi i uz dogovor i nadzor pravnom tima i lica za predstavljanje i zastupanje u Centru.

Kvalifikacije

 • Fakultetska diploma pravnog fakulteta – VSS (stečeno zvanje mastera prava, naročito iz oblasti životne sredine, je prednost),
 • Najmanje dvije godine relevantnog radnog iskustva u struci,
 • Iskustvo u radu s organizacijama civilnog društva i/ili institucijama koje se bave pitanjima životne sredine je prednost) .

Potrebna znanja i vještine

 • Poznavanje državnih, entitetskih i lokalnih prioriteta i politika u oblasti životne sredine,
 • Poznavanje međunarodnih konvencija i sporazuma koji se odnose na pitanja životne sredine,
 • Poznavanje oblasti životne sredine i ljudskih prava, te nadležnih institucija na međunarodnom, državnom, entitetskom i lokalnom nivou,
 • Znanje i iskustvo u pokretanju upravnih i sudskih postupaka.

Ostali uslovi

 • Izražene analitičke vještine,
 • Odlične računarske i komunikacijske vještine,
 • Odličan nivo znanja i korištenja engleskog jezika (min. nivo B2),
 • Spremnost na putovanja i rad na terenu,
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme,
 • Spremnost na dinamično radno okruženje,
 • Vozačka dozvola B kategorije (poželjno).

Od kandidata se očekuje

 • Sposobnost samostalnog rada i rada u timu,
 • Profesionalan i proaktivan pristup u radu,
 • Organizovanost, blagovremenost i strateška usmjerenost u radu,
 • Efikasnost u obavljanju zadataka i postizanju rezultata,
 • Otvorenost za učenje, sticanje novih znanja i vještina,
 • Interesovanje za pravo u oblasti životne sredine.

Uslovi rada
Plaćeni probni rad u trajanju od tri mjeseca, uz mogućnost napredovanja i stalnog zaposlenja po osnovu ugovora o radu.

Mjesto rada
Banja Luka

Rok za slanje prijava
28.11.2021. godine

Obavezna dokumentacija za prijavu na konkursu

 • Motivaciono pismo o razlozima prijave i očekivanjima,
 • Biografija (CV) u Europass formatu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi, i po mogućnosti preporuka prethodnog poslodavca.

Poslati na Centar za životnu sredinu: [email protected]

Napomena: Na intervju će biti pozvani samo oni kandidati i kandidatkinje koji/koje ispune uslove, odnosno koji uđu u uži izbor. Intervju će uključivati i provjeru znanja engleskog jezika, te pojašnjenja u vezi sa utvrđivanjem naknade za angažman.

(Visited 75 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments