Besplatnim mentoringom za mala i srednja preduzeća do novih poslovnih pobjeda

8 maj

Otvoren je novi poziv za besplatnu mentoring uslugu malim i srednjim preduzećima, razvijenu od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) , koji se može ostvariti u sklopu projekata Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.

Šta je mentoring?

Mentoring predstavlja standardizirani set nefinansijski usluga za mala i srednja preduzeća koji se realizuje preko razvojnih agencija koje imaju svoje stručne, certificirane mentore. Mentori su praktično i teorijski obučeni za pružanje mentorskih usluga, uz podršku alata i znanja eksperata iz Japana u oblastima finansijskog i proizvodnog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Koje su dobrobiti besplatnog mentoringa za kompanije?

  • Ostvarenje veće prodaje i profita
  • Smanjenje troškova
  • Bolja organizacija rada
  • Efikasniji proizvodni proces
  • Veća motivacija uposlenika
  • Otvaranje novih tržišta.

Ko se može prijaviti?

Prijavu na projekat ostvarujusubjekti male i srednje privrede registrovani na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji zadovoljavaju uslove navedene u smjernicama za projekte Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.

Kako se prijaviti?

Prijavu možete izvršiti apliciranjem na Javni natječaj za dodjelu grant sredstava u 2023. godini, i to u sklopu apliciranja na Poticaje za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i Poticaje novoosnovanim subjektima malog gospodarstva.

Detaljne smjernice, obrasce i popis potrebne dokumentacije za apliciranje dostupni su na linku.

Rok za prijavu je 12.5. 2023.

Izvor akta.ba

(Visited 8 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments