Besplatna Obuka za vizuelne komunikacije

7 jan
Rok prijave 10.01.2022

Osobe koje imaju vještine kreiranja i editovanja profesionalnog video i foto sadržaja su sve traženije. Obučite se za aktuelna zanimanja u oblasti vizuelnih komunikacija u skladu s potrebama tržišta.

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Sarajevo, u okviru projekta Skills4Digital koji podržava Vlada Švicarske, raspisuje

K O N K U R S
za upis polaznica na besplatnu obuku za vizuelne komunikacije
(fotografija i video za korporativne svrhe)

U skladu s aktuelnim i nadolazećim trendovima gdje se najveći dio pažnje na društvenim mrežama fokusira na video i foto sadržaj, osobe koje imaju vještine kreiranja i editovanja profesionalnog video i foto sadržaja su sve traženije.

Obučite se za aktuelna zanimanja u oblasti vizuelnih komunikacija u skladu s potrebama tržišta, novim formama i trendovima i kreirajte originalan i interaktivan sadržaj za brendove!

Šta su to vizuelne komunikacije?

Vizuelna komunikacija je komunikacija putem vizuelnih pomagala koja se koriste za širenje poruka, ideja i informacija široj publici koristeći dizajn, video i fotografiju. Eksperti vizuelnih komunikacija svoju kreativnost i talenat pretvaraju u vizuelne forme koje imaju i umjetničku vrijednost, ali im je primarna namjena da ispravno iskomuniciraju poruku. Stoga se i ovaj program oslanja na savremene tehnologije i vještine kreiranja dizajna, fotografije, videa i animacije.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

Obuka za vizuelne komunikacije obuhvatit će 100 časova iz sljedećih oblasti:

1. Uvod u osnove vizuelne komunikacije;
2. Fotografija i obrada produkt fotografija u marketinške svrhe;
3. Video u promotivne svrhe (kreiranje koncepta, tehnike i principi snimanja, korištenje alata i osvjetljenja…);
4. Postprodukcija (montaža, zvuk, animacija);
5. Praktični rad.

Polaznice će imati priliku u timovima, pod nadzorom mentora, raditi na konkretnim projektima u saradnji s poduzetnicima/ama iz cijele BiH, tako što će unaprijediti njihovo komuniciranje i vizuelno predstavljanje na društvenim mrežama i u promotivnim materijalima, a poduzetnici će te materijale iskoristiti kako bi unaprijedili vlastitu pozicioniranost i prodaju kroz e-commerce servise.

Polaznice će se upoznati i s korištenjem profesionalne opreme, ali će sadržaj biti prilagođen i amaterskoj opremi (kamerama na mobilnim telefonima i sl.) te s korištenjem programa za obradu fotografije i videa.

PREDAVAČ:

Benjamin Šehić. Više o predavaču možete naći na kraju teksta konkursa.

UVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 17. januara do 31. marta 2022. Nastava će se odvijati u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla”, Sarajevo.

TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 17.30 do 21.00 h, kao i svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu od 17.30 do 21.00 h.

UVJETI za pohađanje obuke:

 • da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih – dokaz uvjerenje nadležne službe, ne starije od 15 dana (bodovnu prednost pri upisu imat će kandidatkinje koje su duže od godinu dana prijavljene na spomenutoj evidenciji);
 • minimalno SSS IV stepen – dokaz ovjerena kopija diplome;
 • obaveznost redovnog praćenje nastavnog procesa (jednogodišnja posvećenost projektu);
 • obavezan rad u timu na završnom projektu;
 • otvorenost za komunikaciju s kompanijama koje budu dio projekta na izradi materijala;
 • srednji nivo poznavanja rada na računaru (MS Office, internet);
 • aktivno korištenje i razumijevanje društvenih mreža.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku izdat će se certifikat.

NAČIN PRIJAVE

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem prijavnog formulara do 10.1.2022. do 12.00 sati. Broj mjesta na obuci je ograničen na 15.

Sve kandidatkinje koje uđu uži izbor bit će pozvane na ulazno testiranje i intervju.

Ulazno testiranje podrazumijeva:

 • test iz osnova rada na računaru;
 • opis prijedloga kompozicije fotografije na zadatu temu (pismeno);
 • osvrt na promo video (pismeno);
 • osvrt na dizajn posta na društvenim mrežama (pismeno).

Potrebna dokumentacija – dokazi statusa: uvjerenje nadležne službe o nezaposlenosti i diploma) dostavlja se po završetku konkursne procedure i prijemu na obuku.

Prednost prilikom odabira imat će kandidatkinje koje nisu završile nijednu besplatnu obuku u Centru za edukaciju i istraživanje “Nahla” u posljednjih pet godina, kandidatkinje koje trenutno nisu zaposlene, nisu u procesu studiranja, niti pohađaju drugu obuku te one koje pripadaju dodatnim ranjivim kategorijama (samohrane majke, osobe s invaliditetom, i sl.).

PRIJAVI SE

O PREDAVAČU

Benjamin Šehić je direktor fotografije i montažer koji ima iskustvo u kinematografiji, videoprodukciji, marketingu i dizajnu. Od 2016. godine vlasnik je i kompanije “Felina” koja se bavi videoprodukcijom, a primarno nudi usluge snimanja: reklama, promotivnih klipova, animacija, muzičkih spotova, vjenčanja i ostale usluge za široku paletu klijenata. Diplomirao je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu na odsjeku za vizuelne umjetnosti i komunikacijski dizajn.

(Visited 193 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments