Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 6 članova/ica Upravnog odbora i Predsjednika/cu!

25 sep
Rok prijave 10.10.2023

 

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 6 članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije koji se biraju na mandat od dvije godine.

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca/ki u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH. ASuBiH radi na principu lokalnih timova, te trenutno okupljamo timove u 60 bh. lokalnih zajednica s više od 1100 članova i članica.

 

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
  • da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
  • da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
  • da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2022.)

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i dostavite na mail [email protected] i [email protected] do 10.10.2023. godine, do 23:59 sati.

U ovoj generaciji Upravnog odbora biramo 6 članova i predsjednika/cu organizacije, ukupno 7, a funkcije su sljedeće:

  1. Ljudski resursi i korisnici organizacije (2 osobe) – svi koji se žele kandidovati za funkciju koordinatora ljudskih resursa i korisnika organizacije potrebno je da ispunjavaju sljedeće uvjete: da budu otvoreni i komunikativni, izraženih vještina javnog govora i komunikacije s različitim grupama ljudi. Potrebna je dobra upotreba paketa MS Office i izražena medijska i informatička pismenost.
  2. Osoba zadužena za finansije i administraciju organizacije (1 osoba) – kandidati za funkciju održavanja finansija i administracije organizacije potrebno je da pohađa ekonomsku školu. Njen/njegov osnovni zadatak je praćenje poslovanja organizacije u finansijskom i administrativnom smislu, a u skladu sa zakonima i pravilnicima organizacije. Potrebno je da se služe paketom MS Office. U periodu od tri mjeseca na samom početku mandata potrebno je savladati upotrebu elektronskog softvera za vođenje finansija Empanda (uz pomoć office managera i predsjednice organizacije), preko kojeg će se raditi periodično praćenje, izvještavanje i usmjeravanje troškova.
  3. International officer (1 osoba) – osoba zadužena za internacionalne suradnje dužna je dobro poznavati strane jezike (primarno engleski). Treba biti spremna izdvojiti vrijeme za odlaske izvan Bosne i Hercegovine da bi zastupala Asocijaciju srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Naročito je bitno da poznaje statut i historijat organizacije. Osim toga, potrebno je biti upućen u historiju i rad s OBESSU-om, SAME-om  i  SHL-om. Osoba zadužena za internacionalne suradnje treba zastupati interes ASuBiH-a u međunarodnim mrežama.
  4. Koordinator operativne i tehničke implementacije (1 osoba) –  osoba zadužena za operativnu i tehničku implementaciju ima dva osnovna zadatka: osmišljavanje aktivnosti i namicanje sredstava za njih i koordinisanje i upravljanje projektnim koordinatorima (uposlenicima ili volonterima) zaduženim za projekte i aktivnosti ASuBiH-a. Potrebno je da se služi paketom MS Office i poznaje strane jezike (primarno engleski). Osoba zadužena za projekte i aktivnosti ASuBiH-a treba biti odgovorna, redovna i spremna za rad u grupama.

Koordinator / ica Socijalnog dana (1 osoba) – osoba zadužena za projekat Socijalni dan vodit će kompletan proces Socijalnog dana koji smo saželi u tri faze: usavršavanje i koordinacija aktivnosti u sklopu Socijalnog dana, komunikacija s kompanijama i ministarstvima obrazovanja u FBiH i koordinacija učesnika / lokalnih koordinatora Socijalnog dana. Potrebne su izražene komunikacijske vještine, vještine timskog rada i vještine lobiranja te upotreba MS Office paketa.

  1. Upravljanje organizacijom – Predsjednik / ca organizacije (1 osoba) – svi koji se žele kandidovati za predsjednika / cu organizacije potrebno je da posjeduju izražene komunikacijske vještine prema različitim grupama, poznavanje stranih jezika (primarno engleski) te izražene liderske i organizacijske vještine. Potrebno je da poznaju statut, pravilnike i strategiju djelovanja organizacije, jer u skladu s njima predsjednik / ca organizacije vrši napredak i nadzor upravnog odbora i organizacije i predstavlja organizaciju u pravnom prometu.

 

Nepotpune, neblagovremene te prijave s uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

Info sesija za Generalnu skupštinu (delegate i kandidate) održat će se 30.09.2023. godine.

Link aplikacije: Aplikacija-za-nove-clanove_ice-Upravnog-odbora-2023.docx

 

Želimo vam puno sreće u popunjavanju aplikacije!

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments