2. Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti u javnim zgradam

21 jan

2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA

u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja​

“Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050.”

Swissôtel Sarajevo, 07.02.2024. godine

UU vrijeme kada energetska efikasnost (EE) postaje imperativ na globalnom nivou, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je njenu ključnu ulogu u podršci održivom ekonomskom razvoju naše zemlje, posebno u kontekstu integracije BiH u Europsku uniju. Kroz uspješno implementiran projekt Svjetske banke za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP), koji se realizira od 2016. godine u Federaciji BiH, nastoji se ukazati na benefite poboljšanja   EE u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja EE.

Energijski neefikasne zgrade imaju veliki potencijal za uštede energije, a kroz načelo „prvo energijska efikasnost“ (engl. energy efficiency first), Europska unija potvrđuje da je EE europski najznačajniji izvor energije.

U okviru 2. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA pod nazivom „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050.”, koja će se održati 07.02.2024. godine u Swissôtel Sarajevo, Federalno ministarstvo prostornog uređenja predstavit će nacrt dokumenta “Strategija obnove zgrada u FBiH do 2050” kao prvi korak prema transformaciji sektora zgradarstva u energetski visokoefikasn, dekarboniziran i održiv, sa primarnom funkcijom zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života svih građana, i njihovog ekonomskog prosperiteta.

Konferencija će poslužiti kao platforma za otvoreni dijalog i razmjenu ideja između relevantnih dionika, kreirajući zajednički okvir za uspješnu implementaciju Strategije obnove u skladu sa Integriranim planom za energiju i klimu Bosne i Hercegovine do 2030.

Energetski efikasna obnova zgrada u FBiH prilika je za sveobuhvatne radova u oblasti održive gradnje uz primjenu novih materijala i pametnih tehnologija te obnovljivih izvora energije, što bi doprinijelo ekonomskom razvoju i kreiranje novih radnih mjesta.

S ciljem pokretanja novog ciklusa kapitalnih investicija u građevinskom sektoru, konferencija će ukazati na značaj uspostavljanja održivih mehanizama finansiranja kao ključnih za postizanje ugljično neutralnih zgrada u FBiH i mobilizaciju privatnog kapitala. Dodatno, ukazat će se i na potrebu izgradnje kapaciteta za uspješnu implementaciju Strategije i uklanjanja preostalih prepreka, kao što su osposobljavanje i privlačenje kvalificiranih radnika, uspostavljanje jedinstvene kontaktne tačke za vlasnike nekretnina, mala i srednja preduzeća i sve ostale sudionike u lancu obnove, kako bi im se pružila maksimalna podrška i smjernice.

Konferencija će okupiti sve ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti u BiH, uključujući javni sektor, kreatore politika na svim razinama vlasti, naučno-akademsku zajednicu, međunarodne organizacije, finansijske institucije, konsultante, projektante i predstavnike građevinskih kompanija, s ciljem promoviranja razvojnih benefita Strategije obnove. Zaključci konferencije doprinijet će stvaranju preduvjeta za uspješnu implementaciju Strategije te ispunjavanju obveza preuzetih iz Ugovora o energetskoj zajednici i napretku BiH na putu ka EU.

Opredjeljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dekarbonizaciju sektora zgradarstva kroz poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada, potvrđuje se dugogodišnjom suradnjom sa finasijskim institucijama i organizacijama poput  Svjetske banke, KfW, UNDP i GIZ uz čiju podršku su implementirani brojni projekti energetske efikasnosti u BiH.

Javni sektor kao predvodnik energetske obnove u FBiH, temeljno je načelo koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja uspješno slijedi od 2011. godine kroz energetsku obnovu 460 javnih zgrada u FBiH, ukupne investicijske vrijednosti od 55,2 miliona EUR. Kao podrška intenzivnijoj energetskoj obnovi javnog sektora, 2021. godine uspostavljen je Revolving fond za energetsku efikasnost javnih zgrada u FBiH, s ciljem održivog finansiranja projekata energijske efikasnosti u FBiH. Sredstva ovog fonda se koriste za dodjelu zajmova organima uprave sa područja FBiH (federalnim, kantonalnim i gradskim/općinskim organima i javnim ustanovama), u skladu sa odobrenim programom utroška kojeg na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, jednom godišnje donosi Vlada FBiH.

Više informacija o 2. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA na linku.

akta.ba

(Visited 79 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments