Javni poziv za predlaganje projekata kulture radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2024. godinu

29 mar
Rok prijave 19.04.2024

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, 18.03.2024 godine, objavilo je JAVNI POZIV za predlaganje projekata kulture radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz kulture imaju:

1.1. Kantonalne javne ustanove koje imaju poziciju u Budžetu Kantona Sarajevo,
1.2. Pravna lica osnovana radi sticanja profita, izuzev subjekata iz tačke 1.4,
1.3. Pravna lica sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo i pojedinci sa prebivalištem izvan
Kantona Sarajevo, osim ukoliko je njihov projekat od interesa za Kanton Sarajevo ili se
njihov projekat realizuje na području Kantona Sarajevo,
1.4. Lice ovlašteno za zastupanje ili voditelj aktivnosti/programa projekta protiv kojeg se vodi
krivični postupak ili je pravosnažno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela,
1.5. Udruženja, fondacije i organizacije osnovane u periodu od godinu dana prije
objavljivanja Javnog poziva za sufinansiranje programa projekata u kulturi,
1.6. Udruženja, fondacije, pravna lica i pojedinci koji su u sukobu interesa,
1.7. Udruženja, fondacije, pravna lica i pojedinci koji nisu ispunili ugovorene obaveze ili
opravdali finansijska sredstva odobrena iz Budžeta Ministarstva kulture i sporta Kantona
Sarajevo po ranijim javnim pozivima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo

Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do 19. aprila 2024. godine.

Više informacija možete dobiti na linku.

(Visited 59 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments