Sve što je potrebno znati o SWOT analizi

3 maj

Da bismo pričali o SWOT analizi prvo treba da definišemo sam termin. SWOT analiza je akronim engleskih riječi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – snage, slabosti, prilike i prijetnje.

Swot Analysis Workshop – Hollywood Business Source

Ovo je tehnika koju koriste preduzeća kao strategijski izbor. Snaga i slabost se koriste za internu analizu preduzeća dok analiza prilika i prijetnji za eksternu analizu odnosno analizu okoline.

Tvorac SWOT analize je Albert S. Humphrey, američki biznismen koji je bio specijalizovan za organizacioni menadžment i kulturne promjene. Ovakav pristup je prisutan u svakom preduzeću kako bi preuzeli mjere koje su potrebne, da bi preduzeće poslovalo najbolje što može. Ovaj tip analize prihvaćen je od strane svih preduzeća i izuzetno je popularan jer je jednostavan za korištenje.

Kako se radi SWOT analiza?

Kao što smo već spomenuli treba da se osvrnemo na osnovna četiri elementa. Analiza se pravi tako što napravimo tabelu koju podijelimo na četiri dijela gdje zapisujemo stvari vezane za ove elemente. Važno je napomenuti da se SWOT analiza koristi u dvije situacije: pri promjeni rukovodstva sa ciljem unaprijeđenja i kada je preduzeće u fazi stagnacije. 

Snaga u tabeli je sve ono po čemu se preduzeće ističe. Da li privlači proizvod pažnju?  Kakav je kvalitet proizvoda odnosno usluga? Da li se razlikuje od drugih? Da li su konzumenti zadovoljni? Kakva je tehnologija kojom preduzeće raspolaže? Važno je naglasiti da proizvodi/usluge trebaju biti dostupni svakome, da je preduzeće fleksibilno i spremno pružati korisniku najbolje moguće usluge. Snaga=Strengths (SWOT)

Slabosti predstavljaju sve ono što preduzeće nema. U ovom dijelu analiziramo mane samog preduzeća. Da li je stručan tim ljudi koji rade? Da li konkurencija nudi bolje usluge/proizvode? Slabosti ima  svako preduzeće upravo zbog toga što je veoma jaka konkurencija na tržištu. Slabost=Weaknesses (SWOT)

Prilike su sve mogućnosti djelovanja jednog preduzeća sa ciljem širenja usluga. Prilike=Opportunities (SWOT)

Prijetnje su prisutne u svakom preduzeću. Kada analiziramo prijetnje moramo se fokusirati na vanjske faktore zbog toga što oni ugrožavaju sam udio na tržištu, a i postojanje samog preduzeća. U prijetnje ubrajamo jačanje konkurenata, povećanje troškova, dolazak nove konkurencije… Prijetnje=Threats (SWOT)

Ovakva analiza ima cilj da pretvori slabosti u snagu, prijetnje u prilike.

/japreduzetnik.com/

 

(Visited 80 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments