Prijavi se na Konkurs za stručnjake za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini!

6 feb

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine raspisala је Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Konkurs je raspisan na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, a u vezi s članom 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Akreditacijske procedure visokoškolskih ustanova i studijskih programa su procedure provjere kvaliteta prema posebnim smjernicama (bh. Kriteriji usklađeni sa evropskim, tj.ESG). Da bi bili angažovani, stručnjaci moraju biti na listi koju vodi HEA.
Stručnjake za listu, u ovoj fazi, bira Komisija (čine je po jedan predstavnik Rektorske konferencije, jednog kantonalnog ministarstva, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Vlade Brčko distrikta i HEA-e).
Za svaki pojedinačni proces akreditacije všu/ili studijskog programa, stručnjake predlaže nadležna obrazovna vlast, a imenuje HEA.
Prije imenovanja u komisiju, provjerava se sukob interesa i dostupnost svakog stručnjaka sa Liste. HEA organizuje obuke o svim fazama procesa.
Glavni proizvod/rezultat rada komisije stručnjaka je izvještaj, na osnovu kojeg proces ide dalje i nadležne obrazovne vlasti i HEA daju preporuke i rješenja o akreditaciji, a visokoškolske ustanove i studijski programi imaju temelj za unapređenje.

Zainteresirani za izbor na Listu stručnjaka, koju vodi Agencija, prijave mogu dostaviti putem popunjavanja elektronskog obrasca koji se nalazi na linku.

Tekst Javnog konkursa je dostupan na linku.

Stručnjaci su najvažnija karika u ovom procesu kako bi se osigurao kvalitet visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a studenti su ravnopravni članovi komisija! Zato, prijavite se i dijelite ovu informaciju! Možete uticati na kvalitetno obrazovanje!

 

 

(Visited 293 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments