Prezentovana “Strategija prema mladima”: Najnezadovoljniji su stanjem sigurnosti

13 dec

Danas je upriličena javna prezentacija prednacrta Strategije prema mladima, u organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNFPA.

U Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo – Dječija kuća na prezentaciji nacrta su prisustvovali premijer KS Nihad Uk, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović i dekan Fakulteta političkih nauka Sead Turčalo.

Profesor dr. Amer Osmić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, jedan je od voditelja, odnosno rukovodioca istraživačkim procesom, koji je prikupio podatke zajedno sa terenskim radnicima i onda ih interpretirao.

“Kada govorimo o strategiji prema mladima 2024.-2028. moramo naglasiti da Zakon o mladima Federacije BiH definira oblasti koje se trebaju istražiti u svakom kantonu u Federaciji, i to kreće od obrazovanja cjeloživotnog učenja, preko poduzetništva, karijernog savjetovanja, zapošljavanja, zdravlja mladih, sporta, kulture, aktivizma do uslova stanovanja, urbanizma, okoliša i ostalih dimenzija bitne za svakodnevnih život mladima kao što je i kako mladi provode slobodno vrijeme”, objasnio je profesor.

Istaknuo je da jedna trećina mladih u KS smatra da je obrazovanje koje dobijaju u formalnom sistemu nedovoljno i da nije u skladu s potrebama za 21. vijek.

“Ono što je strategija prema mladima identificirala zajedno za 50 organizacija i više od 200 ljudi koji su učestvovali u izradi ovog dokumenta jeste činjenica da mladi nemaju mogućnost karijernog savjetovanja. Najčešće se o budućnosti savjetuju s porodicom i prijateljima, određen procenat sa nastavnicima, ali nemamo tu mogućnost da neko instituiconalno brine o njima”, napomenuo je Osmić.

Podsjetio je da zavodi za zapošljavanje imaju adekvatne i finansijske i stručne mehanizme, ali i zakonsku barijeru da kontaktiraju mlade jude jer mogu samo savjetovati one koji su evidentirani u službama za zapošljavanje, odnosno prijavljeni na birou.

“Druga bitna dimenzija jeste da su mladi zadovoljni sportskim sadržajima, ali ne percipiraju kulturne vrijednosti onako kako percipira zrelija populacija što znači da je potrebna druga orijentacija kada je riječ o kulturi sa mladima i prema mladima, odnosno da se kulturni sadržaj koji imamo u KS prilagode kako bi imali promjenu paradigme kada je riječ o kulturi”, kazao je.

Naveo je da mladi zdravstveno stanje percipiraju prilično dobro i da se osjećaju zdravo, ali je naznačio i da svaka druga mlada osoba svakdonevno konzumira duhan što ocjenjuje kao alarmirajući podatak za naše društvo.

“Potrebna je dodatna edukacija kada je riječ o konzumiranju duhanskih prerađevina. Imamo iznimno visok procenat konzumiranja brze hrane i gaziranih pića što znači da edukacija koja se provodi u osnovnim i srednjim školama bi morala biti u skladu s kurikularnom reformom koja je već pokrenuta u KS”, smatra Osmić.

Kada je riječ o stipendijama, podsjetio je na značajan porast, odnosno da su 35 posto uvećana sredstva za stipendije stduenata i učenika u Sarajevu.

Kaže i da je svaka deseta mlada osoba je zadovoljna uslovima stanovanja.

“Mladi su u KS najnezadovoljniji stanjem kada je riječ o kvalitetu zraka i sigurnosti. Mladi ljudi ne osjećaju se najsigurnije u KS. Više od 25 posto je izjavilo i da je u toku obrazovnog procesa doživjelo određeni oblik vršnjačkog nasilja”, akcentirao je.

Na osnovu svega je pripremljen dokument koji ima četiri osnovna strateška cilja i 15 prioriteta unutar kojih su definirali 77 mjera koje bi se trebale primijeniti na identificirane probleme.

“U narednom petogodišnjem ciklusu je moguće sve mjere implementirati da bismo dobili ono što je i vizija strategije, odnosno kvalitetniji život mladih i umanjenje emigracije mladih ljudi iz BiH”, napomenuo je profesor.

Na pitanje kako će se mjere identificirati u praksi odgovorio je da prva dimnezija jeste da ova strategija ima obavezu da se implementira na način da ima evaaluaciju i monitoring, što znači da će se svaka mjera pratiti ponaosob.

“Jedna vrlo važna mjera jeste promjena zakonske osnove za redovne studente, 73 posto studenta u Nizozemskoj i rade. Redovni studenti Univerziteta u Sarajevu nemaju mogućnost rada izuzev preko studentskog servisa koji ima enorman procenat poreza ili dodatnih troškova koji se odbijaju od zarade mladih. Vlada KS bi u što skorijem roku trebala taj problem riješiti na način da se donesu pravila da redovni studenti rade”, zaključio je.

Naglasio je da u Sarajevu nema noćnog prijevoza, što označava problematičnim.

“Sarajevo je glavni grad BiH i sa svojih 83 hiljade mladih ljudi prema popisu iz 2013. godine mora imati prijevoz koji funkcioniše i koji radi 24 sata dnevno. To ćemo ostaviti stručnijim od nas”, istaknuo je.

Populacijski fond Ujedinjenih nacija je već duži period predan partner kantonalne vlade te će nastaviti da podržava programe usmjerene u dobrobit mladih.

“Populacijski fond UN-a vjeruje da kad god su mladi uključeni u dizajn rješenja koja bi ih se trebali ticati, šanse za uspjeh rastu. S te smo strane jako optimistični”, istaknuo je Šerinkapić, vodilac program za mlade pri Populacijskom fondu Ujedinjenih nacija u BiH.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović je navela da je njeno ministarstvo imalo odgovornost i čast da bude incijator izrade ove strategije.

“Ono što nam sada prethodi je implementacija svih mjera kroz neke akcione planove, što o će ministarstvo da lideriše u ovom procesu. Nakon uvida u samu strategiju će se kroz različite radne grupe implementirati neke od ovih mjera, a jedna od prvih je i organiazacija Vijeća mladih što je već duže vrijeme stagnirani proces u našem kantonu”, rekla je ministrica.

Govorila je i ostambenom zbrinjavanju, za što ističe da je to problematika o kojoj vlada kontinuirano diskutuje.

“Sigurni smo da ćemo naći najbolje mehanizme da se obezbiejdi i stambeno zbrinjavanje maldih u KS, kao jedno od prioritetnih potreba ove populacije. Sigura sam da će ministarstvo komunalne privrede čija je to ingerencija, zajedno s vladom, obezbijediti i ove godine dovoljna sredstva da dio mladih bude uključen u ovu subvenciju, a svakako će se u budućnosti kroz rad vlade i ovog ministarstva ta strategija unaprijediti”, ocijenila je Mesihović.

Konstatirala je da su prvi put u izradi strategija za mlade učestvovale različite nevladine organiazcije, studentski parlament i opštinski odbor mladih.

-klix.ba

(Visited 33 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments