Mladi energijom i dijalogom glasno pričaju o nasilju!

25 apr

Dana 16.04.2023. godine sa članovima Dječijeg parlamenta, Udruženja “Naša djeca Zenica”, polaznice 18. generacije obuke za omladinske lidere “Uči, Misli i Djeluj”, koju organizuje i provodi Institut za razvoj mladih KULT, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, Vildana Huseinspahić, Indira Agić i Nedžma Brkić su održale interaktivnu radionicu na temu nasilja nad ženama i djevojčicama s ciljem obilježavanja Narandžastog dana (Orange day)

Nakon predstavljanja Obuke i našeg rada, Indira Agić, studentica druge godine Kulturologije pri Filozofskom fakultetu UNZE, sa preko 20 vrlo mladih osoba od 13 do 17 godina pričala je o rodno zasnovanom nasilju sa većinskim fokusom nad nasilje nad ženama i djevojčicama povodom tog dana, koji se obilježava svakog 25. u mjesecu.

Nasilje nad ženama i djevojčicama, femicid, sama reprezentacija rodno zasnovanog nasilja u medijima, te način na koji se doživljava i priča o njemu, iako je svakodnevno prisutno u našim životima, ne znamo kako se ponašati kada se susretnemo sa njim. Za početak ga je dobro prepoznati, a učesnici i učesnice su interaktivno navodili primjere iz svoje okoline, što je povećalo bliskost između grupe, a kroz zanimljiva pitanja im je buđeno kritičko mišljenje.

Indira je u priči naglasila kako mediji uporno propuštaju imenovati ubistvo žene femicidom, a rodno zasnovano nasilje-rodno zasnovanim nasiljem, objavljivati tematske priloge o društvenom problemu nasilja prema ženama i obavezi prijavljivanja saznanja o nasilju, a nisu navodili ni brojeve SOS telefona na koje se nasilje može prijaviti, niti na bilo koji drugi način ohrabrivali osobe koje nasilje upravo proživljavaju da potraže pomoć.

Kada pričamo o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, neophodno je spomenuti da prevencija igra središnju ulogu u naporima da se iskorijene i uklone temeljni uzroci rodno uvjetovanog nasilja.

Jedna od učesnica ove interaktvine radionice je ovo iskustvo doživjela veoma pozitivno i osvježavajuće, navodeći kako je cijeli razgovor naveo da preispita svoje postupke, u nadi da ona ne bude ta koja nanosi tegobu drugome, jer je i ona od karika u sistemu koja čini ljudsko društvo.

SOS broj, poznatiji kao plavi broj koji glasi: 033 222 000 omogućava građankama da bilo kada, u toku 24h prijave nasilje. Nakon prijave nasilja, dobit će nformaciju na koji način pristupiti rješavanju problema nasilja ili sprečavanju nasilja. Nakon telefonskog razgovora, postoji mogućnost zbrinjavanja u Sigurnu kuću. Važnost stručnog osoblja, ogleda se i u ovom primjeru, jer za SOS telefonom rade osobe koje su završile specijalni edukativni program za rad sa žrtvama nasilja u porodici, što cijeloj priči daje sigurnost.

Kampanju za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama pokrenuo je Women’s Global Leadership Institut. Generalni sekretar UN-a, kao potporu ovoj inicijativi, pokreće kampanju UniTE, te UN obilježava 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja od 25.novembra do 10.decembra 2021. Naziv kampanje je bio ”Narandžasti svijet: okončajte nasilje nad ženama odmah!”. Od tada, svaki 25. u mjesecu se obilježava ”Narandžasti dan” (Orange Day) kako bi podsjetili koliko je važna prevencija I sankcija nasilja nad ženama i djevojčicama. Zahvaljujemo se Institutu za razvoj mladih KULT što nas svaki mjesec podsjeća na prevenciju i budi nadu da će biti bezbjednije društvo.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments