MENSSANA (USAID/ INSPIRE) – “True colors: Snaga uma u raznolikosti”

9 jun

 

Udruženje Menssana je nevladina, neprofitabilna, nepolitička i nestranačka organizacija koju čine dobrovoljno učlanjeni članovi udruženja. Cilj Udruženja je pružanje psiho-socijalne podrške osobama sa mentalnim poteškoćama i invaliditetom.

Projekt “True colors: Snaga uma u raznolikosti” provodi Udruženje Menssana, uz podršku USAID-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/ INSPIRE). Trajat će 13 mjeseci u sklopu čega je planirana promocija i zaštita mentalnog zdravlja kroz postupke proizašle iz interdisciplinarnog pristupa srodnih naučnih i stručnih disciplina: medicine, psihijatrije, psihologije, psihoterapije, socijalnog rada, i drugih disciplina.

Vjerujemo da svaki čovjek posjeduje potencijale kojima može postići stanje vlastite dobrobiti koje će mu omogućiti ostvarenje ličnih potencijala. Tako ostvaren čovjek može se nositi sa životnim stresom i može biti produktivan i sposoban pridonositi zajednici u kojoj živi.

Tokom projekta su planirane pojedinačne i grupne seanse, te radionice namjenjene za mlade, adolescente bez obzira na seksualnu orijentaciju kako bi se skrenula pažnja na integraciju svih osoba u društvu sa akcentom na prihvatanje osoba LGBTQI+ populacije, kao i edukativne radionice za mlade kao i edukativne radionice za profesionalce koje će uključivati LBGTQI+ osobe, a bit će realizovane u suradnji sa udruženjima ili organizacijama koje predstavljaju LGBTQI+ populaciju.

Također, zagovaranje i promovisanje ljudskih prava LGBTQI+ populacije u medijima, gostovanjima kao i na sastancima online platforma na kojoj će se objavljivati svi sadržaji relevantni za mentlano zdravlje lgbtqi+ osoba, ali nam je vrlo bitna fizička i sportska aktivnost koju ćemo zagovarati i relaizirati tokom projekta.

Rezultati koje želimo postići su osnaživanje i jačanje položaja LGBTQI+ osoba u zajednici kao i senzibiliziranja društva i smanjenja diskriminacije i govora mržnje upućenih ovoj populaciji u online kao i u realnom životu, te osnaživanje samih ličnosti, njihovog mentalnog zdravlja, jačanja samopouzdanja, ublažavanje posljedica te nastalih problema ili poteškoća u psihičkom zdravlju i omogućavanju “alata” i načina djelovanja u zajednici.

Suprotno popularnom shvatanju, da se LGBTQI+ osobama treba pristupiti kao izdvojenoj cjelini, želimo postaviti naš cilj da u jednom homogenoj grupi mladih ljudi treba skrenuti pažnju na prihvatanje i uvažavanje svih osoba bez obzira na sve njihove društvene uloge i statuse. Ne želimo nastupiti kao oni koji znaju sve o ovoj populaciji i raditi stvari koje smatramo da su im potrebne već u suradnji sa udruženjima koja okupljaju ovu populaciju, kroz tu integraciju i suradnu, čuti i naučiti šta su njihove potrebe i kakva je njima pomoć zaista neophodna te svoje znanje prenijeti na njih i zajedno širiti stečene prakse u javnosti. Posebno profesionalcima i predstavnicima vlasti kako bi ih upoznali sa problemima i potrebama te objasniti im kako i na koji način da rade u korist ove populacije te kreiranja boljeg, efikasnijeg, tolerantnijeg okruženja i društva bez diskriminacije, koje će biti zdravije i produktivnije za sve njegov građane i građanke.

-mreza-mira.net

(Visited 18 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments