Grad Sarajevo uspostavlja regionalnu mrežu gradova za Zapadni Balkan

6 mar

Grad Sarajevo uspostavlja Regionalnu mrežu gradova za Zapadni Balkan u okviru inicijative „Jačanje mreže projektnih timova odabranih WB6 gradova za učinkovitije korištenje sredstava EU i drugih donatora.“ Ovu inicijativu finansira Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a provodi je German Development Cooperation(GIZ) uz tehničku pomoć Mreže lokalnih vlasti jugoistočne evrope (NALAS).

Prvi članovi gradske mreže su devet gradova iz WB6: Bar, Podgorica, Leskovac, Sveti Nikole, Novi Pazar, Priština, Elbasan, Mostar i Sarajevo.

Tri navedena grada, Podgorica, Elbasan i Sarajevo dio su misije EU 100 klimatski neutralnih gradova, a ta će poveznice će biti posebno tretirana u radu Mreže. Kroz ovu inicijativu GIZ je za ovih devet gradova osigurao opremu (laptope, moderatorsku opremu, pin boards, itd.) za jačanje kapaciteta timova.

Njihovi kapaciteti dodatno će se ojačati kroz obuku, mentorstvo i podršku za kreiranje najmanje četiri zajedničke projektne aplikacije. Svrha Mreže je jačanje projektnih timova u gradovima kako bi se privukla dodatna sredstva iz dostupnih fondova EU i drugih fondova, s ciljem poboljšanja kvalitete života u tim zajednicama.

Tim povodom, gradonačelnici devet gradova okupit će se u Sarajevu 7. marta 2023. godine kako bi potpisali Memorandum o razumijevanju kojom će se obilježiti uspostava Mreže.

Za vrijeme potpisivanja Memoranduma organizirana je radionica za kontakt tačke gradova kako bi se pokrenula ova inicijativa i rad Mreže.

 

City of Sarajevo is establishing the Regional Network of the Cities for the Western Balkans in the frame of the initiative “Strengthening of the network of project teams of selected WB6 cities for more efficient use of funds from the EU and other donors”.

This initiative is financed by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by the German Cooperation (GIZ), with the technical assistance of the Network of Local Authorities of South-East Europe (NALAS).

The first members of the City Network are nine cities from WB6: Bar, Podgorica, Leskovac, Sveti Nikole, Novi Pazar, Priština, Elbasan, Mostar and Sarajevo.

Three of the above-mentioned cities, Podgorica, Elbasan and Sarajevo, are part of 100 Climate Neutral Cities EU Mission, and this connection will be specially cherished in the work of the Network.

Through this Initiative GIZ, has provided these nine cities with equipment (laptops, moderation kits and pin boards, etc.) to strengthen the capacities of the teams.

Their capacities will be additionally strengthened through training, mentoring and support in at least four joint project applications.

The purpose of the Network is to strengthen the project teams in the cities in order to attract additional resources from available EU and other Funds, in order to improve the quality of life in these communities.

On this occasion, Mayors of the nine cities, will gather in Sarajevo, March 7th to sign the Memorandum of Understanding, which will mark the establishment of the Network.

In parallel to the MoU signing, the Networking workshop for the focal points of the cities is organized in order to kick off this initiative and the work of the Network.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments