EU Solidarity Corps: Ujedinjeni za solidarnost i promjenu

27 jun

European Commission launches European Solidarity Corps - EU Info Center

Uvođenjem Europskog korpusa solidarnosti (EU Solidarity Corps), Europska unija je pokrenula inicijativu koja potiče mlade ljude da se angažiraju u volonterskim aktivnostima, stručnom usavršavanju i humanitarnim projektima diljem Europe. Ovaj program solidarnosti, osmišljen kako bi mladima pružio priliku da steknu vrijedna iskustva, razviju vještine i izgrade snažne veze unutar europske zajednice, odigrao je ključnu ulogu u promicanju solidarnosti i aktivnog građanstva.

EU Solidarity Corps službeno je pokrenut 2016. godine kao odgovor Europske unije na izazove s kojima se suočava mlada generacija diljem kontinenta. Cilj programa je pružiti mladim ljudima mogućnost da se uključe u aktivnosti koje donose korist lokalnim zajednicama, potiču socijalnu koheziju i promoviraju vrijednosti solidarnosti i građanskog angažmana. Kroz sudjelovanje u volonterskim projektima ili stručnom usavršavanju, mladi ljudi imaju priliku razviti svoje vještine, stjecati nova iskustva i upoznati različite kulture i načine života.

Važno je naglasiti da EU Solidarity Corps nije samo program za mlade, već i platforma koja pruža podršku organizacijama i inicijativama koje se bave solidarnošću i volontiranjem. Organizacije, udruge, lokalne vlasti i nevladine organizacije imaju mogućnost registrirati svoje projekte na platformi EU Solidarity Corps kako bi privukli mlade volontere iz cijele Europe. Ova platforma olakšava spajanje volontera i organizacija, čime se jačaju partnerstva i potiče razmjena znanja i iskustava.

Volonterske aktivnosti u okviru EU Solidarity Corps mogu se odvijati u raznim područjima, kao što su socijalna skrb, obrazovanje, okolišna zaštita, kultura i umjetnost, pomoć u slučaju prirodnih katastrofa te integracija izbjeglica i migranata. Mladi ljudi imaju priliku sudjelovati u projektima koji su usmjereni na rješavanje aktualnih izazova i potreba društva te pružiti svoj doprinos zajednicama koje to najviše trebaju.

Centar za mlade na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini provodi aktivnosti Europske volonterske službe (EVS) „Mladi na djelu“, koji je dio programa Europske unije. EVS namijenjen je mladima od 18 do 30 godina te im pruža priliku za stjecanje radnog i životnog iskustva u nekoj od zemalja EU u razdoblju od 12 mjeseci.

Jedna od ključnih vrijednosti EU Solidarity Corpsa je solidarnost među europskim narodima. Program pruža mladima priliku da steknu iskustvo života i rada u drugim zemljama članicama EU-a, što promiče međukulturalno razumijevanje i jača europski identitet. Osim toga, volontiranje i sudjelovanje u projektima solidarnosti pružaju mladim ljudima priliku da razviju vještine kao što su timski rad, vođenje, rješavanje problema i komunikacija – vještine koje su neophodne za uspjeh na tržištu rada.

Važno je napomenuti da EU Solidarity Corps ima jasno definiranu financijsku potporu za sudionike programa. Mladi ljudi koji sudjeluju u volonterskim projektima ili stručnom usavršavanju dobivaju financijsku pomoć koja pokriva troškove smještaja, hrane, putovanja i džeparca. Ova financijska podrška osigurava da program bude dostupan svima, bez obzira na socioekonomski status sudionika.

EU Solidarity Corps je inicijativa koja je već privukla tisuće mladih volontera diljem Europe. Njihova angažiranost i doprinos lokalnim zajednicama ostavljaju trajni utjecaj na društvo. Program je postao simbol europske solidarnosti i potvrda da mladi ljudi imaju snagu i volju za mijenjanje svijeta na bolje.

Ujedinjeni za solidarnost i promjenu, mladi volonteri diljem Europe koji sudjeluju u EU Solidarity Corpsu daju nadu i inspiraciju drugima da se uključe u aktivnosti solidarnosti i izgrade bolju budućnost za sve. Ovaj program ostaje ključan instrument u promicanju vrijednosti Europske unije, jačanju solidarnosti i stvaranju povezanije i održivije Europe.

 -Volontiranje na studentskom portalu bilo je ključno za moj profesionalni razvoj. U tih par godina doveo sam svoje pisanje na razinu dovoljno visoku da mogu bez problema raditi u redakciji velikog medija. ― istaknuo je Marin Karadžija, student novinarstva

– Dobra kafa i dobar copy, tako su započinjale moje jutarnje smjene tijekom volontiranja na studentskom portalu i uvijek se rado sjetim tih dana. Volonterska praksa otvara mnoga vrata iza kojih se kriju dobra ekipa s kojom dijeliš slične interese, edukacije i na kraju krajeva i prilike za dobar posao baš kao što je i mene dovelo do internshipa u velikoj kompaniji. ― poručila je Jelena Vuković, studentica Filozofskog fakulteta.

Oni koji žele postati EVS volonteri moraju znati sljedeće:

  • 90% troškova putovanja je pokriveno,
  • troškovi osiguranja, boravka (stan, režije i hrana) i aktivnosti pokriveni su potpuno,
  • volonter dobiva džeparac koji može trošiti kako želi,
  • osoba koja želi postati europski volonter sama bira projekt i aktivnosti prema svojim mogućnostima i sposobnostima.

Autor članka: Ajla Omeragic

(Visited 11 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments