BiH: Ekspert za borbu protiv korupcije : Zbog takvog ponašanja u zdravstvu nam umiru pacijenti

22 feb

Zanemarivanje porodilja, rezanje, skakanje po stomaku, psihološko zlostavljanje, porodi na granici života i smrti dio su stvarnosti ne samo porodilišta u BiH, nego nažalost uvjerili smo se sa sve većim brojem poroda u kojima su grubo kršena prava porodilja i sa smrtnim ishodima majke ili bebe, i u cijeloj regiji.

Korupcija, loš tretman i zlostavljanje u porodilištima su javna tajna u Bosni i Hercegovini, koja je prešućena od bolnica i ignorisana od strane javnih zvaničnika desetljećima. Polovina žena koje je Baby Steps anketirao, rekle su da su dale novac ili poklon prije ili nakon poroda. Jedna trećina je izjavila da su to uradile u tajnosti, dozvoljavajući da ljekari i tehničari prikriju korupciju. Prosječni iznos mita je 70 eura, što na godišnjem nivou iznosi 1 milion eura u državi.  Evo šta o tome kaže dugogodišnji ekspert za pitanja korupcije u našoj zemlji, posebno u zdravstvu Nermin Kadribašić. Najvažnije pitanje na koje želimo odgovor je pitanje prijave, ko će odgovarati ako prijavi korupciju?

Šta je sve korupcija u porodilištima?

Korupcija u porodilištima, ukoliko gledamo od same definicije korupcije, da je to svaka zloupotreba službenog položaja radi privatne koristi, može predstavljati različite oblike ponašanja. Najčešće, korupcija u porodilištima je vezano za primanje dara ili drugih oblika koristi od strane zdravstvenih radnika, prvenstveno ljekara, na način da indirektno ili direktno traže od porodilja novac ili neki drugi oblik dara, da bi izvršili radnju koju su dužni učiniti ili da urade neku radnju koju nisu dužni, koju ne smiju učiniti, poput, možda, nepropisnog carskog reza, ili da traže jednostavno novac za radnju koju su dužni učiniti poput traženja novca da se izvrši carski rez koji bi se svakako mogao, da se pruži određena vrsta zdravstvene usluge koju su svakako dužni učiniti.

Kako se građani mogu boriti protiv korupcije u porodilištima?

Vrlo je važno da građani shvate da postoje načini borbe protiv korupcije u porodilištima i da znaju da prvenstveno, ne trebaju da daju nikakav dar, nikakav poklon za uslugu koju oni svakako imaju pravo da rade. Vrlo smo svjesni činjenice da građani, koji dolaze u susret sa zdravstvenim institucijama, posebno porodilje, su jako ranjiva kategorija i vrlo često pristanu da daju korupciju, ili su iznuđene da daju određeni dar ili drugi oblik koristi zato što su ranjive. Ali, trebaju da znaju da to ne bi trebalo da rade, ne bi trebalo da se djeca rađaju zajedno s činjenjem krivičnog djela, jer nekako šaljemo poruku da nam se dijete rodilo sa činjenjem krivičnog djela, da mogu prijaviti nadležnim tužilaštvima i prije samog davanja mita, kada se traži, ali i nakon traženja mita, ukoliko su bile u situaciji da moraju dati. One su bile u kriznoj situaciji, nisu imale namjeru da daju, nego su iznuđene da daju novac i vrlo je važno da mogu prijaviti nadležnim tužilaštvima i trebaju da prijave svaki put.

Hoće li u tom slučaju odgovarati, ukoliko je član porodice pristao da učestvuje u korupciji ?

Da li će da odgovara, ovisno je od nekoliko situacija. Vrlo je važno da mi ne dajemo mito, ne dajemo nikakvu vrstu dara za radnju ljekarima koju svakako plaćamo, koju su svakako dužni kroz sistem zdravstvene zaštite da nam nude.

Vrlo je važno da građani sami ne nude mito ili dar, da budu svjesni da ne trebaju i ne smiju to da rade.

A druga je stvar ukoliko je od vas iznudio ljekar ili drugi zdravstveni radnik mito ili dar, u tom slučaju, ukoliko ste i dali, ali u situaciji da spašavate, da ste pod pritiskom spašavanja života sebe ili bebe, ne bi trebali odgovarati ukoliko prijavite takvo krivično djelo nadležnim tužilaštvima i samostalno izađete i objasnite da vi niste ti koji ste prvi nudili mito ili novac za neku uslugu koju ne zaslužujete, nego da je od vas iznuđen novac.

Zašto je važno prijaviti korupciju ?

Važno je prijaviti korupciju u svim aspektima, posebno u zdravstvenim institucijama iz razloga što mi govorimo o jako velikoj, štetnoj posljedici za naše društvo, a u smislu da nam zbog te posljedice takvog ponašanja umiru pacijenti. Na kraju krajeva, odlaze mladi, gubimo jako velika sredstva novca iz naše države, ali je jako važno prijaviti svako takvo nepravilno ponašanje, posebno sa aspekta onog slanja ponude.Vrlo je važno, poslati poruku, da ne želimo da se naše dijete sutra rađa činjenjem krivičnog djela, davanja dara ili drugog oblika koristi, kao ozbiljnog krivičnog djela koje je propisano krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

Baby Steps detaljni izvještaj o korupciji i lošim tretmanima „Borba protiv korupcije u porodilištima“ je dostupan na: : http://www.babysteps.ba/borba-protiv-korupcije-u-porodilistima/

-mreza-mira.net

(Visited 20 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments