Aktivizmom do uspjeha

20 aug

Najljepša priča ovog ljeta” - Asocijacija Srednjoškolaca u BiH

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

ASuBiH je osnovana 04.11.2007. godine na Osnivačkoj generalnoj skupštini u Sarajevu, podrškom preko 250 srednjoškolaca, predstavnika svojih lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje ove organizacije, pored samih srednjoškolaca, pokrenula je njemačka fondacija Schuler Helfen Leben (SHL) koja je i generalni donator ASuBiH-a.

Do sada je ASuBiH odradila niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10000 srednjoškolaca iz svih dijelova širom Bosne i Hercegovine.

ASuBiH se bavi edukacijom srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, izmjenama, dopunama i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.

ASuBiH je punopravni član OBESSU-a (Organising Bureau of European School Student Unions) od 2009. godine. ASuBiH je do sada učestvovao na mnogobrojnim OBESSU eventima širom Evrope.

  • Koji se ciljevima vodi ASuBiH?

Međusobno povezivanje članova Udruženja sa ciljem unaprijeđivanja njihovog statusa u društvu, zaštite osnovnih prava i stvaranja boljih uvjeta života i obrazovanja.

Stvaranje mišljenja o problemima i ponašanju od općeg značaja za srednjoškolce i druge mlade, i kao takve predstaviti ih javnosti, vladinim, nevladinim i drugim relevantnim institucijama.

Zalaganje za poboljšanje položaja svakog pojedinog srednjoškolca u društvu i obrazovnom sustavu, i u svakom drugom pogledu. Razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

  • Šta je ASuBiH-ova misija?

Povećati stepen uključenosti srednjoškolaca u procesu donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu kroz upoznavanje sa pravima srednjoškolaca i zastupanje ideja svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koje doprinose poboljšanju njihovog života u zajednici.

  • Šta je ASuBiH-ova vizija?

Svaki srednjoškolac u BiH učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca!

XII Generalna skupština ASuBiH-a - Asocijacija Srednjoškolaca u BiH

O svom iskustvu u ASuBiH-u govorit će nam Adna Đogo, maturantica MSŠ “Enver Pozderović”, a buduća studentica Građevinskog fakulteta.

“Zovem se Adna Đogo, završila sam opću gimnaziju u Goraždu, a uskoro ću postati studentica Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Kada je riječ o ASuBiH-u moram odmah spomenuti da me vežu samo lijepe uspomene za taj period mog  života i angažmana.  Za ASuBiH sam čula poprilično kasno, tek krajem drugog razreda srednje škole…ali to me nije spriječilo da se odmah nakon saznanja uključim u organizaciju. Odmah po mom ulasku u tim, išli smo na putovanje u Konjic, povod je bio susret svih ekipa ASuBiH-a. Taj susret mi je ostao najviše urezan u sjećanje.  Održavale su se različite radionice, informativne, edukativne, kreativne. Pored znanja i vještina koje smo tad svi dodatno razvili, najljepši trenutak su bila naša poznanstva koja njegujemo, čuvamo i danas. Toliko različitih profila ličnosti na jednom mjestu, a opet smo se tako dobro povezali, umrežili i postali jedna ogromna ekipa.  Ono što ovu organizaciju čini drugačijom jeste zasigurno i ta povezanost članova tima da riješe problem. Prednost ASuBiH-a jeste ta što se mladima daje pravo. Pravo da kažu šta im smeta, pravo da izlože problem, mogućnosti da riješe taj problem. Nudi se mogućnost da mijenjaju stvari ka boljem!  U toku mog angažmana u ASuBiH-u, jedan kraći period sam obnašala ulogu koordinatorice. Moram priznati da nije  bilo lagano, ali bilo je lijepo. Prenositi svom timu ono što sam učila na seminarima, edukacijama, susretima ekipa…za mene je bilo nešto posebno. Upoznavanje drugih mladih, razmjena iskustava, veliki broj edukacija i seminara na kojima se stječe stvarno, primjenjivo, a ne samo teorijsko znanje, putovanja, druženja, projekti, kontakti…sve to, a i puno više, je ASuBiH. Naučila sam puno toga što vjerujem da će mi koristiti i još više u budućnosti, na fakultetu i jednog dana na radnom mjestu. Kroz ASuBiH sam unaprijedila svoju discipinu, poboljšala komunikacijske vještine i po prvi put naučila koordinirati. Najbolja je ta činjenica što sam morala u to uložiti vrijeme i trud. Iako je nekad možda izgledalo kao da to zahtjeva previše vremena i previše truda danas znam da je to itekako vrijedilo.  Moja poruka za sve srednjoškolce bi bila da ta se što prije uključe u ASuBiH i započnu svoju kvalitetnu priču. Priču o znanju, disciplini, upornosti, preuzimanju inicijative, donošenju najboljih i najkorisnijih ideja. Ono što svakako mogu osobno potvrditi jeste to da će Asocijacija svaki trud vratiti višestruko. “

-Adna na jednom od susreta ekipa ASuBiH-a.

 

 

Autorica članka: Almina Krakonja

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments