Stažiranjem do ličnog i profesionalnog razvoja!

20 aug

Pojedinac koji je željan napretka i razvoja, sa sobom nosi obavezu da uvijek bude spreman zakoračiti u nove sfere. Odlazak iz matične zemlje i stažiranje u nekoj drugoj radi same volje za unapređenjem , velik je korak i iza sebe uvijek krije iskustvo sa više tema i motiva.

– Jedno takvo, podijelila je i Fatima Ugarak, pripavnica na prestižnom institutu u Francuskoj u polju proučavanja i stvaranja mikro/nano nauke.

  1. Za početak, možete nam opisati kako je izgledao Vaš internship (čime ste se bavili, gdje ste stažirali, kakva je radna atmosfera, koja ste iskustva stekli, princip rada…)

Tijekom svog magistarskog studija na Odsjeku za fiziku (PMF Sarajevo), imala sam priliku obaviti stažiranje na prestižnom FEMTO-ST (Franche-Comté Electronics Mechanics
Thermal Science and Optics – Sciences and Technologies) institutu u trajanju od šest mjeseci. FEMTO-ST je renomirani institut koji se nalazi unutar CNRS-a (Francuski nacionalni centar za naučna istraživanja). CNRS je među vodećim svjetskim istraživačkim institucijama, međunarodno je priznat po izvrsnosti svojih naučnih istraživanja te predstavlje referencu u svijetu istraživanja i razvoja nauke.

Na FEMTO-ST institutu postoji 7 različitih odjela gdje istraživači proučavaju različite fenomene s ciljem napretka nauke. Ja, lično, sam radila na odjelu MN2S (Odjel za proučavanje i stvaranje mikro/nano nauke i sistema). Na ovom odjelu postoji nekoliko istraživačkih grupa. Moj rad se konkretno fokusirao na proučavanje fonona i mikroskopiju, istražujući viskoelastična svojstva materijala kroz interakciju fotona (svjetlosti) i fonona (zvuka). Saradnja s ljudima s kojima sam radila bila je iznimno pozitivna. Uvijek sam se osjećala dobrodošlo postavljajući pitanja pri rješavanju problema. Istaknuto je kako istraživači ovdje cijene takav pristup jer time pokazujete interes za svoje područje rada.

Tijekom stažiranja očekivalo se da istražujem samostalno, proučavam fenomene kojima se bavi moja istraživačka grupa, sudjelujem na radionicama, prezentiram svoje rezultate na grupnim sastancima te sudjelujem u analizi problema zajedno s kolegama. Na institutu je zaposleno mnogo mladih ljudi iz raznih dijelova svijeta, a njihov prijateljski pristup je iznimno prisutan. Organiziraju se druženja, razne sportske aktivnosti i izleti, što pruža priliku za upoznavanje različitih kultura i učenje jedni od drugih. Takvo iskustvo je zaista predivno.

Osim stjecanja znanja u eksperimentalnom radu, koje je nažalost manje razvijeno u Bosni i Hercegovini, stekla sam i iskustvo osobnog razvoja kroz interakcije s različitim ljudima, upoznavanje različitih kultura, učenje novog jezika te istraživanje samog sebe. Stjecanje takvog iskustva je neprocjenjivo. Moje na FEMTO-ST institutu je bilo iznimno vrijedno i obogaćujuće iskustvo na profesionalnoj i osobnoj razini.

  1. Koliko i na koji način je to stažiranje utjecalo na Vas i Vaš karijerni razvoj?

Stažiranje je imalo izuzetan značaj za moj karijerni razvoj. Tijekom stažiranja, imala sam priliku sudjelovati u eksperimentalnom radu u laboratoriji, što mi je omogućilo stjecanje neprocjenjivog praktičnog iskustva. Posebno je istaknut rad u ‘Clean room’ gdje sam prošla intenzivnu obuku i radila s visokotehnološkom opremom i materijalima. Kroz praktičnu primjenu usvojenog znanja, shvatila sam koliko je važno povezati teoriju s praksom. Ovladavanje laboratorijskim tehnikama i upotreba posebne opreme su me osnažile i omogućile da svoje teorijsko znanje primijenim na stvarne situacije.

Uspješno sam se prilagodila radu u timskom okruženju, naučila rješavati probleme i razvijati vještine u području istraživanja. Stažiranje mi je pružilo dragocjeno iskustvo koje će me pratiti i koristiti mi u budućim profesionalnim izazovima. Oduševljena sam što sam imala priliku obaviti stažiranje i biti dio tima koji se bavi eksperimentalnim istraživanjem. Ta iskustva su mi omogućila da rastem kao stručnjak i da razvijam svoje vještine na putu prema ostvarenju svojih karijernih ciljeva.

  1. Da li stažiranje u nekoj drugoj zemlji predstavlja velik izazov i preokret?

Stažiranje u drugoj zemlji predstavlja izazov koji može donijeti obilje iskustva i rasta. U većini slučajeva, ta iskustva su izuzetno pozitivna, ali naravno, bit će i dana kada će vam biti teško. Nedostaje vam familija, prijatelji i domaća bosanska hrana. Također, suočit ćete se s izazovima u radu i komunikaciji na stranom jeziku (Francuzi preferiraju koristenje svog jezika). No, unatoč tim trenucima, sve te poteškoće zajedno imaju pozitivan utjecaj na vaš osobni i profesionalni razvoj, iako to možda nećete odmah primijetiti.

Pruža vam se prilika da se izložite novom okruženju, kulturi i načinu života. To će vam pomoći da razvijete otvorenost uma, toleranciju i prilagodljivost. Susretanje s drugim ljudima iz različitih dijelova svijeta otvara vrata za stvaranje međunarodnih prijateljstava i proširuje vašu mrežu kontakata. Također pruža vam se prilika za usavršavanje jezičnih vještina. Iako će u početku biti izazovno komunicirati na stranom jeziku, tijekom vremena ćete primijetiti kako se vaše vještine poboljšavaju. Ova sposobnost komunikacije na više jezika pruža vam prednost u profesionalnom svijetu i otvara vrata novim prilikama. Važno je istaknuti da ćete kroz ovaj izazovni period razviti vašu snalažljivost, samostalnost i samopouzdanje. Naučit ćete se nositi s nepredviđenim situacijama, brzo prilagođavati promjenama i rješavati probleme na kreativan način.

  1. Kakvo je radno okruženje i ljudi sa kojima ste se susretali uopšteno?

Radno okruženje u kojem sam se nalazila bilo je izuzetno pozitivno. Komunikacija između studenata i mentora je vrlo dobro razvijena. Ono što bih istaknula jest da se međusobno oslovljavamo imenom, bez upotrebe formalnih titula, kako pri razgovoru tako i u komunikaciji putem e-maila. To je za mene bilo nešto drugačije u odnosu na našu kulturu.

Jedno iskustvo me posebno iznenadilo. Prilikom prvog obučavanja na eksperimentalnom setup-u, nakon što sam istražila teorijsku pozadinu, imala sam inženjera istraživača uz sebe koji mi je objasnio osnovne principe rada. Naredni put je bio prisutan samo kako bi provjerio koliko sam usvojila znanje, nakon čega sam ostavljena da radim potpuno samostalno (sa jako skupom opremom). Jedino na šta mi je posebno skrenuo pažnju jeste da pazim na svoje oči jer radim s laserom, a sve ostalo se može popraviti. Ovo iskustvo mi je donijelo osjećaj povjerenja i samostalnosti. Bila sam ohrabrena da samostalno istražujem, razmišljam kreativno i rješavam probleme. Ovakav pristup omogućio mi je da razvijem vlastitu inicijativu i samopouzdanje u svom radu.

  1. Koje su razlike boravka „vani“ u odnosu na Bosnu i Hercegovinu kad stječete radno iskustvo?

Kao sto sam navela u prethodno odgovorenom pitanju, smatram da raditi u takvom okruženju bez formalnih titula i slobodnog izražavanja ideja predstavlja osvježavajuću promjenu u načinu komunikacije. To je stvorilo ugodnu atmosferu suradnje, gdje se cijene ideje i doprinos svakog pojedinca, bez obzira na njihovu titulu ili status. Također, važno je spomenuti da je sigurnost na prvom mjestu. Lična sigurnost, posebno pri radu s laserom, bila je istaknuta kao prioritet. S obzirom na to da je moguće ispraviti i poboljšati tehničke aspekte, fokus je bio na zaštiti zdravlja i dobrobiti svih učesnika. Ovo iskustvo me podsjetilo na važnost samostalnog učenja, istraživanja i razvijanja vlastitih vještina. Sve to pridonosi ne samo profesionalnom rastu, već i razvoju samopouzdanja i samosvijesti. Zahvaljujući ovakvom pristupu, osjećala sam se podržana i motivisana da ostvarim svoje ciljeve i preuzmem odgovornost za svoj rad. Zaštita studenata postoji i u BiH, ali pristup je drugačiji, baš iz razloga što nauka nije dovoljno razvijena, teško se dolazi do opreme, ukoliko je i imamo ona se čuva ‘kao oči u glavi’, tako da ćete rijetko dobiti priliku potpunog i samostalnog rada samo nakon dva dana. Stoga, radno okruženje s poticajnom komunikacijom, slobodom izražavanja i naglaskom na sigurnosti predstavlja vrijedno iskustvo koje mi je pružilo mnogo više od očekivanog. Naučila sam mnogo o sebi i svojim sposobnostima, stekla sam povjerenje u svoje vještine te izgradila snažnu osnovu za daljnji profesionalni rast.

  1. Da li ste stekli neke nove vještine i nova poznanstva?

Stažiranje mi je omogućilo stjecanje brojnih radnih vještina koje su se fokusirale na rukovanje različitom eksperimentalnom opremom. Imala sam priliku raditi s nizom instrumenata kao što su laseri, optičke komponente, Fabry-Perot interferometar, konfokalni mikroskop, elipsometar, skenirajući elektronski mikroskop, nanoscribe, vibrometar i mnoge druge.

Ovaj izuzetno raznolik spektar opreme omogućio mi je da istražujem razne fenomene i eksperimentiram na različitim područjima. Kroz rad s laserima, naučila sam precizno rukovati optičkim komponentama kako bih ostvarila željene eksperimentalne postavke. Upotreba Fabry-Perot interferometra omogućila mi je mjerenje viskoelastičnih karakteristika materijala. Korištenje konfokalnog mikroskopa omogućilo mi je detaljno istraživanje i vizualizaciju uzoraka na mikroskopskoj razini. Elipsometar je bio neprocjenjiv alat za analizu optičke refrakcije materijala i njihove debljine. Skenirajući elektronski mikroskop pružio mi je mogućnost istraživanja strukture materijala na nano-skali, dok je nanoscribe bio ključan u preciznom printanju mikro i nano uzoraka. Kroz upotrebu vibrometra, moguće je istraživati mehanička svojstva materijala i analizirati vibracijske karakteristike. Kroz sve ove eksperimente i korištenje različite opreme, stekla sam duboko razumijevanje raznih fenomena i njihovih praktičnih primjena. Također, tijekom stažiranja koristila sam različite programske alate kako bih analizirala podatke. Ovladala sam korištenjem programskih jezika i softvera relevantnih za moje istraživačko područje. Kroz korištenje tih programa, mogla sam analizirati, vizualizirati i interpretirati rezultate eksperimenata.

Kao zaljubljenik u eksperimentalni rad, stažiranje mi je pružilo priliku da radim sa raznim instrumentima i opremom, istražujem razne fenomene i primijenim teorijsko znanje u praktične svrhe. Ovo iskustvo obogatilo je moj profesionalni profil i otvorilo nove mogućnosti za daljnji razvoj.

Kao što sam već spomenula, jedna od najvrijednijih aspekata mog stažiranja bilo je stjecanje mnogobrojnih profesionalnih i prijateljskih poznanstava s ljudima iz različitih dijelova svijeta. Ovo iskustvo se pokazalo iznimno korisnim za mene, kako na osobnoj tako i na profesionalnoj razini. Upoznavanje ljudi različitih kultura, jezika i perspektiva iz drugih zemalja potaknula je moje vlastito razmišljanje, kreativnost i sposobnost suočavanja s različitim situacijama. Naučila sam kako uspostaviti efikasnu komunikaciju, slušati i razumjeti različite perspektive te izražavati svoje ideje na jasan i poštovan način. Biti u stanju komunicirati i surađivati s različitim ljudima ima neprocjenjivu vrijednost u današnjem svijetu. Stečena sposobnost pristupa i interakcije s različitim kulturama, stilovima rada i osobnostima predstavlja ključnu prednost u poslovnom okruženju. To me čini fleksibilnijom i otvorenijom za nove ideje i suradnje. Važno je napomenuti da se ovakva iskustva rijetko doživljavaju kao negativna. Upoznavanje novih ljudi, stvaranje veza i prijateljstava s kolegama iz cijelog svijeta donosi obilje zadovoljstva, podrške i razmjene znanja.

  1. Šta biste poručili mladima; da li da i oni naprave korak za stažiranje u nekoj drugoj zemlji ukoliko im se ukaže prilika?

Stažiranje u drugoj zemlji donosi mogućnost stjecanja novih profesionalnih znanja i vještina. Bit ćete izloženi različitim radnim metodama, tehnologijama i pristupima, što će vam proširiti vidike i omogućiti usvajanje novih perspektiva. Ovo iskustvo će vas obogatiti kao stručnjaka i otvoriti nove mogućnosti u vašoj karijeri. Iako možda nećete prepoznati sve prednosti stažiranja u drugoj zemlji dok se nalazite usred tog iskustva, vremenom ćete shvatiti koliko je to utjecalo na vaš osobni i profesionalni razvoj. Trenuci izazova i nostalgije za domom samo su dijelovi cijele slike koja čini vaše iskustvo stvarno vrijednim i neprocjenjivim. Stažiranje u drugoj zemlji donosi mnoge izazove, ali svaki od tih izazova ima svoju svrhu i doprinosi vašem rastu. Stoga, budite hrabri i otvoreni za nova iskustva, ukoliko za to imate priliku, jer će vam ona donijeti nevjerojatne mogućnosti za lični i profesionalni razvoj.

,,Uvijek budimo hrabri i otvoreni za nova iskustva ukoliko za njih imamo priliku!”

Autor članka: Azra Isić

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments