Blogovanje – vlogovanje

14 jan
Dalibor Kraišniković

Svijet iz dana u dan napreduje. Tako se i naš način života stal-no mijenja. Kada je svijet interneta kucao na naša vrata, rado smo ga primili. Socijalne mreže uspješno su potisnule tradicionalan način druženja kog se danas uglavnom ne sjećaju djeca i adolescenti. Da li je to ispravno ili ne, različita su gledišta.

Međutim, tema ovog članka neće se od-nositi uopšteno na internet i na to kako pojedinci gledaju na njega, jer to je stalna priča današnjice. U ovom članku ću vas bolje upoznati sa terminima blogovanje i vlogovanje, napraviti jasnu razliku između ova dva pojma i prenijeti iskustva mojih vršnjakinja koje se aktivno bave blogova-njem, odnosno vlogovanjem.

Blogovanjem se najčešće označava pisa-nje tekstualnih sadržaja, odnosno izraža-vanje svojih ideja kroz tekstove, slike, pa čak i videosnimke. Najpoznatiji sajt za blo-govanje je svakako Blogger, a slijede Tum-blr i WordPress.com. Međutim, o čemu se to najviše bloguje na internetu i šta je naj-zanimljivije čitaocima? Personalni blogovi odnose se na pisanje svojih svakodnevnih dešavanja i liče na javne dnevnike. Neki od njih su itekako popularni, a nerijetko se vode kao anonimni blogovi. Na političkim blogovima piše se o aktuelnim političkim dešavanjima i izražava se svoje viđenje o nekom događaju koji je aktuelan u svijetu. Najzastupljeniji su u SAD-u i Velikoj Brita-niji. Mejnstrim blogove uglavnom koriste onlajn dnevne novine. Vrlo kvalitetni pisci (blogeri) periodično popunjavaju njihov sadržaj. Prethodne vrste blogova uglav-nom nisu interesantne mladima. Blogovi koji oni najradije čitaju vezani su za sport, modu, tehnologiju i obrazovanje.

Videoblog ili vlogovanje odnosi se na sni-manje videosnimaka u kojima glavni akter, vloger, prezentuje javnosti svoje stavove o nekom problemu, daje savjete, poku-šava promijeniti svijest ljudi, priča viceve ili na samom sebi pokazuje kako se treba našminkati, obući ili ponašati, recimo, u pozorištu. Najveći broj videoblogova da-nas se objavljuje na YouTubeu. Ono što je bitno napomenuti je to da blogeri i vlo-geri imaju mogućnost da profitiraju kroz pisanje blogova i snimanje videoblogova.

A sada ćete se upoznati sa jednom bloger-kom i jednom vlogerkom.

Valentina Arsenović, na Tumblru se zove Nyctophilist.

Valentina: Ovakvo ime na blogu sam sebi dala iz razloga što nyctophilia označava opsjednutost noću i tamom. Lično, noć mi je omiljeno doba dana i zaista volim mrak. Blog na Tumblru sam napravila iz čiste do-sade, međutim, vremenom se to pretvo-rilo u ljubav. Koristim ga od 2012. godine, mada aktivno od prošle godine. Trenutno imam oko 38. 000 pratilaca. Moje objave se fokusiraju na ono što mi je u glavi. Ljudi koji me prate su navikli na to da će na mom blogu uvijek pronaći objave koje se poisto-vjećuju sa mojim trenutnim razmišljanjem. U objavama dominiraju slike i citati.

Stanislava Savatić snima videoblogove i objavljuje ih na svom YouTube kanalu koji se naziva Stanislava Ava Savatić.

Blogovanjem se bavim otprilike mjesec dana. Do sada moj kanal na YouTubeu ima oko 2. 500 pregleda i 50 pratilaca. Teme koje ispunjavaju moje videosnimke su ve-oma raznolike, kao npr. Q & A video, What’s in my mouth challenge ili Moji trenutni fa-voriti. Moj san je da postanem popularna vlogerka koja će nasmijavati druge ljude i davati savjete svim mojim gledaocima, a takođe da sklapam nova prijateljstva i da putujem.|

**Preuzeto iz časopisa za mlade Preventeen**

(Visited 11 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments