Želiš studirati u Holandiji? Iskoristi priliku i apliciraj za stipendiju!

17 sep
Rok prijave 16.10.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Groningenu (Nizozemska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Groningenu dostupne su sljedeće studijske oblasti: Educational Science, Humanities, Languages, Social and Behavioural Sciences (ekonomija nije uključena), Earth Sciences, Architecture and Town Planning i Health.


 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa Univerziteta u Sarajevu (bachelor, master, PhD), te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu (samo training u oba slučaja).


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR
 • staff: dnevna stipendija u iznosu 160,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

Na ovaj konkurs se prijavljujete putem online platforme na: https://www.groningenexchange.nl/. Od dokumenata koje ćete trebati pripremiti (i postaviti na vaš online prijavni formular koji ćete otvoriti na gore pomenutoj web stranici) su:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana (u ovoj fazi potpis od strani Univerziteta u Groningenu nije potreban)
 3. Sken diplome završenog studija (samo za Master i PhD)
 4. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 5. CV (Europass form)
 6. Motivaciono pismo (dovoljna je jedna stranica A4 tipkanog teksta)
 7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 8. Skenirana stranica pasoša
 9. Dodatno za PhD kandidate: pozivno pismo od strane profesora koji će biti mentor sa Univerziteta u Groningenu
 10. Akademsko/administrativno osoblje:
  1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
  2. Ugovor o mobilnosti za obuku (training) – potpisano od kandidata i dekana (u ovoj fazi potpis od strani Univerziteta u Groningenu nije potreban)
  3. Motivaciono pismo (dovoljna je jedna stranica A4 tipkanog teksta)
  4. Pozivno pismo od strane profesora/osoblja sa kojim ćete sarađivati
  5. CV (Europass form)
  6. Skenirana stranica pasoša

  Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs će biti otvoren 06. septembra 2017. godine, a rok za online prijavu je do 16. oktobra 2017. godine (do 23:59 CET).


PRIJAVA:

Prijavljujete se online na sljedećem linku: https://www.groningenexchange.nl/


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost za studente, a za osoblje trajanju 5+2 dana za osoblje,
 • prijave se odnose:
  • staff za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine
  • studenti za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine
 • akademsko osoblje se može prijaviti samo sa opciju training,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju/mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom apliciranja o strane vaše amtične ustanove (ko potpisuje navedeno pod opcijom DOKUMETACIJA iznad),
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Univerzitet u Groningenu je Regine van Groningen: [email protected].

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin