Volontirajte kao direktor odnosa sa javnošću u NVO-u Human Health Project

3 avg

Nevladina organizacija Human Health Project iz Los Anđelesa objavljuje poziv za program volontiranja koji im omogućava rad u toj instituciji u gore navedenoj oblasti. Kao dio programa aplikanti će raditi na svim aktivnostima koje su vezane za gore navedenu oblast.

U okviru programa aplikanti će imati sljedeće obaveze i odgovornosti:
• razviti i implementirati integrisani strateški plan komunikacije za unapređenje identiteta brenda;
• rad sa rukovodećim timom i osobljem kako bi prepoznali mogućnosti i rješenja za unutrašnju i spoljašnju komunikaciju i definisali i izvršili odgovarajuće strategije za podršku;
• nadgleda svakodnevne aktivnosti komunikacijske funkcije uključujući budžetiranje, planiranje i razvoj osoblja;
• zapošljavanje i upravljanje timom za komunikaciju koji podržava razvoj i sprovođenje komunikacijske strategije;

U okviru programa aplikanti će boraviti u lokalnim porodicama gdje imaju priliku da nauče nešto više o kulturi, jeziku i svim drugim obilježjima koja su vezana za taj narod.

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• da posjeduju bečelor diplomu u oblasti novinarstva, komunikoologije ili drugih relevantnih oblasti;
• da posjeduju minimum 10 godina iskustva kao menadžer koji je nadležan za ljudske resurse;
• da posjeduju vještine i sposobnosti izgradnje proaktivnih odnosa sa vrhunskim reporterima i urednicima kako bi uspješno pozicionirali predmetne materije sa medijima kako bi se postigli plasmani sa velikim uticajem;
• posjedovanje dobrih vještina komuniciranja sa onlajn i štampanim medijima;
• da posjeduju iskustvo rada na socijalnim medijima;
• demonstrirano iskustvo i vođstvo u upravljanju sveobuhvatnim strateškim komunikacijama, odnosima sa medijima i marketinškim programima za unapređenje misije i ciljeva organizacije;
• iskustvo u izgradnji, mentorstvu i treniranju tima specijalista za komunikacije;

• da posjeduju dovoljno samopouzdanja;
• da posjeduju sposobnost donošenja odluka u promjenjivom okruženju i mogućnost predviđanja budućih potreba organizacije;
• da posjeduju dobre komunikacijske vještine;
• fleksibilnost;
• da posjeduju dobro znanje engleskog jezika.

Da bi bili dio programa aplikanti moraju poslati svoju prijavu na sljedeću mejl adresu: [email protected]

(Visited 161 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments