Vlada Republike Francuske dodjeljuje stipendije za postdiplomski studij

15 nov
Rok prijave 19.01.2018

Vlada Republike Francuske dodjeljuje stipendije za postdiplomski studij u akademskoj 2018/2019. godini. Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na Master 2, kao i troškove života putem mjesečne naknade (najduže tokom perioda od 10 mjeseci koji odgovara univerzitetskoj godini 2018./2019.), a također omogućava i brojne druge prednosti.


Ko se može prijaviti?

Kandidati koji ispunjavaju slijedeće uslove :

 • Državljani su Bosne i Hercegovine
 • Neće navršiti 26 godina do 31. decembra 2017.
 • Završili su četiri godine univerzitetskog studija (nivo Master 1 ili 4 godine nakon mature).

Važno je imati dovoljan nivo jezika da bi se mogla pratiti predavanja iz programa Master 2 (nivo B2 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, na francuskom ili na engleskom jeziku). Ukoliko se student prijavi za Master 2 na nekom drugom jeziku osim francuskog, u slučaju da dobije stipendiju moraće obavezno pohađati intezivni kurs francuskog jezika po početku studija ili prije odlaska u Francusku, a kojim se steče minimalni nivo A1 poznavanja francuskog jezika.

Dokumenti za prijavu

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente :

 • Obrazac sa podacima (popunjen na francuskom ili engleskom jeziku, posebno naglasivši nazive diploma i visokoškolske ustanove gdje se žele prijaviti ;
 • Informacije na Campus France www.campusfrance.org
 • Kopija bh. pasoša ili lične karte
 • Pismo motivacije (na francuskom ili engleskom jeziku) – Pismo motivacije ima za cilj da sa jedne strane precizira interes studenta za studiranje u Francuskoj i, s druge strane, svrsishodnost odabira željenog studijskog programa s obzirom na profesionalni plan studenta.
 • Curriculum vitae (na francuskom ili engleskom jeziku)
 • Kopiju ocjena tokom dvije zadnje univerzitetske godine (na bosanskom) i prevod ocjena na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjereni prevod).
 • Kopija zadnje dobijene diplome i prevod diplome na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjeren prevod).
 • Ukoliko je potrebno, kopija potvrda o poznavanju jezika

Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do petka 19. januara 2018. do 10.00 sati na slijedeću e-mail adresu: [email protected]
Registracija prijave biće potvrđena mejlom u roku od 72 sata nakon prijema iste.

Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rezultati

Francuska ambasada će obavijestiti kandidate o rezultatima najkasnije 9. marta 2018. Biće napravljene glavna i dodatna lista.

Najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata, kandidati trebaju potvrditi svoj interes za stipendiju koja će biti pokrenuta nakon što francuska visokoškolska ustanova pismeno potvrdi prijem kandidata na studijski program Master 2 do 15. jula 2018. (i pod uslovom da Ambasada prethodno potvrdi visinu troškova upisa na odabrani studij).
Do kraja aprila 2018. kandidati će biti pozvani da učestvuju u pripremnom seminaru za odlazak.
Konačna dodjela stipendije uslovljena je prijemom na neki program Mastera do 15. jula 2018. Nikakvo odlaganje stipendije za narednu univerzitetsku godinu neće biti moguće.

Dodatne informacije

stipendije.ba

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments