Video takmičenje – „Moj grad, moja Bosna i Hercegovina”

17 okt
Rok prijave 13.11.2017

Pokrovitelji takmičenja „Moj grad, moja Bosna i Hercegovina“ su američki State Department, Ured za odnose sa javnošću, Ambasada SAD-a u Sarajevu.

Ciljevi takmičenja

Šta čini vaš grad posebnim? Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave video snimak u trajanju od 90 sekundi koji prikazuje duh grada u kojem žive i kojim će objasniti gledaocima zašto trebaju posjetiti baš njihov grad. Svi učesnici trebaju biti kreativni i maštoviti u promotivnom predstavljanju svog grada. Šta čini vaš omiljeni grad posebnim? Da li je to historijsko naslijeđe? Kultura? Priroda? Ljetno sunce? Ili sve to i još puno toga? Da li postoji posebna hrana ili vrsta muzike koja je specifična za vaš grad? Uzmite telefon ili kameru i snimite video u trajanju od 90 sekundi kojim ćete nam ispričati svoju priču; zbog čega volite svoj grad, zbog čega ste ponosni na njega i zašto bi ga Bosanci i Hercegovici i turisti iz cijelog svijeta trebali posjetiti?

Ambasada SAD-a će deset pobjednika nagraditi GoPro HERO Session kamerom i pohvalom za uspješno sudjelovanje na takmićenju i pozvat će ih da u drugoj sedmici decembra dođu u Sarajevo na četverodnevnu radionicu koju će održati profesionalni snimatelji sa Akademije scenskih umjetnosti, na kojoj će zajedno montirati dijelove svojih video zapisa u jedan zajednički video snimak kojim će se promovirati turizam u Bosni i Hercegovini. Sve troškove dolaska u Sarajevo i učešća na radionici snosi Ambasada SAD-a.

Ko može sudjelovati

 • Na dan dostave svog video snimka, učesnici moraju biti učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole u Bosni i Hercegovini. Za učesnike mlađe od 18 godina potrebna je saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja. Učesnici moraju biti državljani Bosne i Hercegovine i ne smiju biti državljani SAD-a, niti imati odobreni stalni boravak u SAD-u.
 • Od svake osobe ćemo prihvatiti samo jedan video snimak. Svako ko dostavi video snimak će se smatrati učesnikom i jedino fizičke osobe imaju pravo takmičiti se za nagradu. Organizacije se ne mogu takmičiti bilo kao pravne osobe ili putem fizičke osobe. Da bi imali pravo sudjelovati na takmičenju za nagradu, svi učesnici moraju dostaviti kompletne i tačne podatke.
 • Sljedeće osobe nemaju pravo sudjelovati na takmičenju: zaposleni u Ambasadi SAD-a u Sarajevu i članovi njihove uže porodice (supružnik, priznati partner, roditelj, dijete, brat, sestra, odnosno njihovi supružnici i najbliži srodnici), kao ni osobe koje žive s njima u istom domaćinstvu. Pravo sudjelovanja nemaju ni pripravnici, direktori i službenici Ambasade SAD-a u Sarajevu i Vlade SAD-a, niti zaposleni, pripravnici, direktori i službenici bilo koje agencije, preduzeća i druge pravne osobe uključene u vođenje, oglašavanje, ocjenjivanje, osmišljavanje, izradu, izvršenje i/ili realizaciju ovog natječaja.
 • Nakon što dostavljeni rad bude prihvaćen za sudjelovanje na takmičenju, ime i prezime učesnika (ili šifra ukoliko učesnik želi biti anoniman) i zemlja mogu biti objavljeni jedino uz saglasnost učesnika.

Platforma

Takmičenje će se provesti na YouTube platformi za razmjenu video-sadržaja; međutim, YouTube nije partner niti sponzor takmičenja. Učesnici trebaju voditi računa o obavezi poštivanja Uvjeta upotrebe usluge YouTubea i svih ugovora sa YouTubeom ili Googleom koji su sastavni dio tih Uvjeta prilikom sudjelovanja na takmičenju i postavljanja video sadržaja na YouTube.

Kako se prijaviti na takmičenje

Snimite kreativan, promotivan, inovativan i originalan video na temu „Moj grad, moja Bosna i Hercegovina“.

Video možete snimiti svojim pametnim telefonom i dostaviti ga po završetku snimanja.

Pravila:

 • Snimajte sa najvišim kvalitetom slike u visokoj rezoluciji koju vaš pametni telefon nudi.
 • Video zapisi trebaju biti snimljeni u rezoluciji od najmanje 1280 x 720 piksela, dok bi „Full HD“/ 1,920 x 1,080 bio čak i bolji.
 • Prilikom snimanja koristite orijentaciju „landscape“.
 • Vaš primarni fokus treba biti vizualna slika, s tim da možete koristiti i muziku (bez teksta) i/ili natpise ispod slika, narativ ili intervjue (na B/H/S) sa građanima u vašem gradu, ako smatrate da će to doprinijeti priči o vašem gradu.
 • Ne smijete koristiti muziku koja je zaštićena autorskim pravima – nećemo uzeti u razmatranje niti jedan video zapis u kojem je korištena muzika koja je zaštićena autorskim pravima. Za vaš video snimak možete naći muziku koja nije zaštićena autorskim pravima na više web stranica, kao naprimjer: http://incompetech.com/music/royalty-free/; http://www.danosongs.com/; http://www.mobygratis.com/film-music.html; http://www.pacdv.com/.
 • VAŽNO: Nakon što ste montirali svoj video, ne zaboravite da sačuvate sirov materijal i sve dodatne zvučne efekte i muzičke zapise koje ste koristili u svom video zapisu. Ako budete među deset pobjednika, trebat će vam sve to na radionici na kojoj ćete monitrati zajednički video!
 • Kada je video spreman, postavite ga na YouTube pod svojim korisničkim imenom, sa natpisom (hashtag) #MyHometownMyBiH. Video se može postaviti u svakom formatu koji prihvata YouTube, s tim da ne smije biti duži od 90 sekundi.
 • Nakon što postavite video, pošaljite link na vaš video snimak na e-mail adresu: [email protected] ; u predmet poruke stavite “MY HOMETOWN, MY BOSNIA AND HERZEGOVINA VIDEO SUBMISSION” i dostavite u poruci sljedeće informacije: (i) puno ime i prezime; (ii) broj telefona; (iii) e-mail adresu; (iv) razred; (v) naziv škole; (vi) grad.
 • Kada je video postavljen na YouTubeu, smatrat će se finalnim radom koji se ne može više mijenjati, montirati niti zamijeniti drugim snimkom. Svaki učesnik može dostaviti samo jedan video snimak. Sudjelovanje na ovom takmičenju se automatski smatra prihvatanjem ovih Zvaničnih pravila takmičenja.

Savjeti za snimanje videa:

 • Prilikom snimanja, kamera treba biti nepomična
 • Objektiv treba biti jasan
 • Za postizanje najboljeg kvaliteta, snimajte na otvorenom, ali izvan direktne sunčeve svjetlosti
 • Da biste prilikom snimanja sliku zumirali bez uticaja na željeni kvalitet video snimka, trebate se primaknuti predmetu koji snimate. Generalno, uvijek se trebate što više približiti, posebno kada snimate ljude izbliza.
 • Mikrofon na vašem pametnom telefonu ne smije biti ničim pokriven prilikom snimanja video zapisa.
 • Zvuk snimajte na mirnim lokacijama i telefon držite što bliže izvoru zvuka koji snimate.

Profesionalna oprema i software su na raspolaganju u svakom našem Američkom kutku gdje možete posuditi opremu i dobiti savjete vezane za vaš video zapis.

Radovi se mogu dostaviti od 17:00 sati 16. oktobra do 01.00 sat 13. novembra 2017. Finalisti će biti objavljeni 20. novembra 2017. na Facebook stranici Ambasade.

 

Nagrade

 • Svaki finalist će dobiti GoPro HERO Session kameru, pohvalu za uspješno sudjelovanje na takmičenju od Ambasade SAD-a u Sarajevu i biće pozvan da sudjeluje na četverodnevnoj radionici koju će voditi profesionalni snimatelji sa Akademije scenskih umjetnosti, na kojoj će skupa montirati dijelove svojih video zapisa u jedan video zapis kojim će se promovirati turizam u Bosni i Hercegovini. Sve troškove dolaska u Sarajevo i učešća na radionici snosi Ambasada SAD-a.
 • Imena finalista će biti objavljena na web stranici Ambasade i/ili Ambasadinim stranicama na društvenim medijima. Finalisti mogu koristiti pseudonim umjesto svog imena i prezimena i mogu zahtijevati da se ne objavljuju drugi lični podaci.
 • Finalni zajednički video će biti promoviran putem medija i na Ambasadinim stranicama na društvenim medijima.
 • Finalisti će u roku od tri dana nakon što prime e-mail odogovorom na taj e-mail potvrditi da prihvataju nagradu. Ako do traženog datuma ne potvrde da nagradu prihvataju, pokrovitelji takmičenja zadržavaju pravo da odaberu alternativnog finalistu. Svaki finalist mora dostaviti poštansku adresu na koju će se nagrada dostaviti. Pokrovitelji takmičenja nisu odgovorni za eventualne probleme vezane za dostavu nagrade, kao ni za krađu nagrade, kašnjenje u dostavi, štetu i uništenje/slučajni gubitak od strane dostavljača.
 • Svaki neiskorišteni dio nagrade je neprenosiv, nepretvoriv i nezamjenljiv i niti jedan takav dio se ne smije unovčiti. Plaćanje poreza na bilo koju nagradu ili u vezi s nagradom i posljedice neprijavljivanja su isključiva odgovornost pobjednika.

Pravila, odgovornosti, uvjete i ostale informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 268 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments