USAID: Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Podrška aktivnostima LGBT zajednice u BiH

12 jun
Rok prijave 10.07.2016

USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) poziva nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH) da dostave svoje projektne prijedloge u okviru komponente za pružanje Podrške aktivnostima LGBT zajednice u BiH.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti: javne ustanove, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrirano svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini.

Projektni prijedlozi se mogu dostavljati za cjelokupni ili djelomični iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidiranog projekta. USAID/PPMG zadržava pravo da dodijeli bilo koji broj grantova, prema vlastitom nahođenju i procjeni.

Minimalni iznos sredstava koja se traže od USAID-a ne može biti manji od 34.000 BAM, a maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 150.000 BAM.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese:

[email protected] (subject/predmet: 15.02.0-N2.3-3786, Upit).

Puni tekst Javnog poziva kao i svi potrebni obrasci dostupni su na ovom linku.

Od aplikanata se traži da do 10. 7. 2016. do 16.00 sati dostave nacrt projektnog prijedloga u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima, na e-mail adresu: [email protected] (subject/predmet: 15.02.0-N2.3-3786, Prijava na javni poziv), nakon čega će aplikanti odmah dobiti automatski e-mail kao potvrdu o prijemu e-maila. Nacrti projektnih prijedloga koji ne budu dostavljeni na navedeni način neće biti uzeti u razmatranje.

(Visited 407 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin