UNZE: Stipendije za studij na Univerzitetima u Španiji, Njemačkoj, Rumuniji i Hrvatskoj

25 maj
Rok prijave 07.06.2018

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2018/2019. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107.

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u akademskoj 2018/2019 u okviru Erasmus+programa.. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Konkurs je otvoren za sljedeće univerzitete:

1. UNIVERZITET U HAENU, ŠPANIJA

Polje studija: inženjerstvo, jezici, ekonomija, pravo

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: akademska godina 2018/19 (10 mjeseci)

Broj mobilnosti: 4

Linkovi:                                                                                    http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/17/53; http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index

2. UNIVERZITET U SAARLANDU, NJEMAČKA

Polje studija: materijali, jezici, pravo

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2018/19

Broj mobilnosti: 3

Linkovi:                                                                                                                                    http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

https://www.uni-saarland.de/en/global/welcome-center/home.html

www.uni-saarland.de/accommodation

3. UNIVERZITET 1ST DECEMBRIE ALBA IULIA, RUMUNIJA

Polje studija: jezici, pravo, ekonomija

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2018/19

Broj mobilnosti: 2

Linkovi:                                                                                                                                              www.uab.ro

http://www.uab.ro/upload/erasmus_guide.pdf

4. UNIVERZITET U ZADRU, HRVATSKA

 Polje studija:  sva polja studija

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske  2018/19

Broj mobilnosti: 1

www.unizd.hr

http://www.unizd.hr/eng/international-relations/student-mobility/practical-information

http://www.unizd.hr/eng/international-relations/student-mobility/accommodation

Rok za prijavu: 07.06.2018.godine

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  1. Prijava na konkurs
  2. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici ( ne starije od tri mjeseca)
  3. Uvjerenje o položenim ispitima (ne starije od tri mjeseca)/ studenti II ciklusa studija Diploma Supplement
  4. Kopija važećeg pasoša
  5. CV
  6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku ili drugom stranom jeziku zavisno od univerziteta na koji se student prijavljuje
  7. Prijedlog Ugovora o učenju ( Prijedlog Ugovora o učenju se izrađuje u saradnji sa ECTS koordinatorom fakulteta. Kod apliciranja dokument ne mora biti potpisan ali su studenti dužni dostaviti potpisan dokument na dan intervjua.)
  8. Studenti II ciklusa studija koji u sklopu mobilnosti planiraju raditi istraživanje za završni rad dužni su dostaviti plan istraživanja
  9. Potvrdu o poznavanju jezika ( studenti su dužni pogledati dostupnost predmeta na stranim jezicima na svakom od univerziteta)

Studenti se mogu prijaviti za razmjenu na najviše dva univerziteta.Svaki dokument treba biti zasebno skeniran. Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu [email protected]  sa naznakum ERASMUS/  UNIVERZITET U_____________.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila [email protected] i tel. 032 444 420.

Kandidati će biti rangirani po osnovu prosjeka ocjena/plana istraživanja, CV-ija i pisma motivacije a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata u petak 08.06.2018 u 11:00 h. Intervju će biti organizovan na engleskom/njemačkom jeziku.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

(Visited 400 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments